Vacatures joppie5

Gepubliceerd op 11 januari 2017

Gezocht: JOP Jeugdwerker (29-1, Zwolle)

Voor de Protestantse Gemeente Berkum ‘De Hoofdhof’ is de Mobiliteitspool van de Protestantse Kerk in Nederland in samenwerking met JOP op zoek naar een ondernemende en enthousiaste JOP Jeugdwerker (m/v) (19 uur per week)

De Protestantse Kerk in Nederland telt zo’n twee miljoen leden in ruim zestienhonderd plaatselijke gemeenten. Zij heeft een Dienstenorganisatie met een landelijk kantoor in Utrecht. De primaire taak van de Dienstenorganisatie is de ondersteuning van kerk en gemeenten. Vanuit de Mobiliteitspool worden medewerkers met een bijzondere aanstelling (zoals JOP Jeugdwerkers en beginnende predikanten) tijdelijk uitgeleend aan gemeenten ten behoeve van specifieke werkzaamheden.

JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk Elk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd. Dat is ons verlangen. Samen met vrijwilligers en professionals geven we daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan. We doen dat voor alle kinderen en jongeren om ons heen, zowel binnen als buiten de kerk. We helpen plaatselijke gemeenten door middel van advies, meewerken aan de uitvoering, begeleiding, inspiratie, training en materialen op verschillende terreinen van jeugdwerk.

Protestantse Gemeente Berkum ‘De Hoofdhof’
De Protestantse Gemeente Berkum ‘De Hoofdhof’ is een veelkleurige geloofsgemeenschap. De gemeente omvat bijna zeshonderd leden. Uit het beleidsplan komt de volgende tekst: ‘Samen delen we een diep gekoesterde wens om het voorbeeld te volgen dat Jezus ons voorgeleefd heeft. Wij willen ieder op onze eigen manier een goed mens zijn. Wij herkennen dat bij elkaar en hebben aandacht voor elkaar en ieders streven’. Aandacht voor de jeugd en jonge gezinnen neemt bij deze gemeente een belangrijke plek in. Echter ze merken steeds meer dat juist bij deze doelgroepen de betrokkenheid met de kerk flink onder druk staat. Dat is ook de reden waarom ze op zoek zijn naar een professionele jeugdwerker die de verbinding en relatie met de jeugd en jonge gezinnen, in samenwerking met de kerkenraad en jeugdwerkvrijwilligers, van nieuwe impulsen en initiatieven kan voorzien.

Werkzaamheden
De jeugdwerker geeft wisselend vanuit een initiërende, uitvoerende, stimulerende en adviserende rol inhoud, verbreding en nieuwe impulsen aan het jeugd- en jongerenwerk en aan de verbinding met jonge gezinnen in de Protestantse Gemeente Berkum ‘De Hoofdhof’ door middel van:
– Zoeken naar en het mede vormgeven van nieuwe vormen van jeugdwerk die passen en aansluiten bij de beleving en context van de hedendaagse jeugd.
– Zoeken naar en het mede vormgeven aan nieuwe vormen van vieren en kerk-zijn gericht op de nog betrokken jonge gezinnen en hun kinderen. Met in de nabije toekomst een verbreding naar jonge gezinnen die niet (meer) worden bereikt binnen het huidig model en vorm van kerk-zijn.
– Begeleiden, toerusten en coachen van de vrijwilligers die actief zijn in het jeugdwerk.
– Werken aan de betrokkenheid van ouders op het jeugdwerk en vanuit de gemeente ouders ondersteuning bieden betreffende de geloofsopvoeding thuis.
– De taakgroep Jeugd ondersteunen en adviseren bij het optimaliseren en implementeren van de beleidsvoornemens voor het jeugdwerk.
– Als ‘gezicht’ van het jeugdwerk contacten onderhouden met de predikant en kerkenraad over wat er leeft onder de jeugd, jonge gezinnen en er gaande is in het jeugdwerk.

Profiel
Als Jeugdwerker ben je iemand die:
– een gedreven, motiverende en enthousiasmerende werkhouding heeft;
– open staat voor een grote diversiteit in geloofsbeleving bij jong en oud;
– gemakkelijk contact legt en onderhoud met de jeugd en jonge gezinnen en met hen samen kan werken. Dat wil zeggen zich in hen kan verplaatsen en openstaan voor suggesties en initiatieven van de jeugd/jonge gezinnen;
– ondernemend is en in staat is tot het ontwikkelen van eigen initiatief bij anderen;
– innovatief is en in staat is tot het bedenken van nieuwe initiatieven/activiteiten en het bereiken/verbinden van ‘nieuwe’ doelgroepen;
– overtuigend is: je weet door voorbereiding, vasthoudendheid en het uitstralen van geloof in het eigen standpunt weerstanden te overwinnen;
– dienstverlenend is: je bent gericht op het belang van de ander;
– doel- en resultaatgericht kan werken, met creatief gebruikmaken van beschikbare menskracht en middelen;
– aanspreekbaar is als voorbeeldfiguur voor de jongeren;
– een christelijke levensovertuiging heeft en betrokken is bij een kerkgemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland;

Functie-eisen
– HBO werk- en denkniveau;
– Contactueel en communicatief vaardig, ervaring in het gebruik van sociale media;
– Begrip en inlevingsvermogen voor de leef- en belevingswereld van kinderen, jongeren en jonge gezinnen;
– Vragen en behoeften die er leven bij de diverse doelgroepen zichtbaar maken en hierop kunnen anticiperen;
– Vrijwilligers kunnen stimuleren en aansturen;
– Relevante werkervaring in het kerkelijk jeugdwerk en opbouwwerk, beroepsmatig of als vrijwilliger;
– Bereidheid om ook ’s avonds en in het weekend te werken;
– Affiniteit met de regio;
– Betrokkenheid bij de huidige situatie en affiniteit met de visie van de PG Berkum ‘De Hoofdhof’.

Wij bieden
Je komt in dienst van de Mobiliteitspool van de Dienstenorganisatie en je wordt geplaatst in Berkum (bij Zwolle). Je krijgt een arbeidscontract voor:
– 19 uur per week (16 + 3 uur), voor 1 jaar, met de intentie dit nog 1 jaar te verlengen.
– Je ontvangt begeleiding en toerusting zowel vanuit de Mobiliteitspool als vanuit JOP.

Functie en start
Het gaat om een functie in schaal 8 van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. De inschaling ligt tussen € 2.114,- en € 2.906,- bruto maandsalaris bij fulltime dienstverband afhankelijk van relevante werkervaring. De gewenste startdatum is 1 maart 2017.

De Protestantse Kerk in Nederland vindt veiligheid in het jeugdwerk van groot belang. Daarom is voor aanstelling als JOP Jeugdwerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk. Aan het eind van de werving en selectieprocedure wordt hiervoor een aanvraagformulier verstrekt.

Informatie
Als je meer informatie wilt over deze vacature kun je contact opnemen met de JOP medewerker Gert Schouten, g.schouten@jop.nl, 06-21879107. Voor vragen over de gemeente en het jeugdwerk kun je contact opnemen met Theo Zijlstra, E-mail trzijl@gmail.com.

Reageren
Je kunt je schriftelijke motivatie met CV tot en met 29 januari a.s. per e-mail sturen naar vacatures@protestantsekerk.nl, t.a.v. Helma van der Neut, afdeling P&O Services. (o.v.v. vacaturenummer 2017-001).

Bron: PKN/JOP

Deel dit bericht: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Share on TumblrPin on Pinterest

Reacties

Tags:
Back to Top ↑