Vacatures pknvlag

Gepubliceerd op 9 januari 2017

Gezocht: Missionair Predikant (1-2, Steenwijk)

De Protestantse Gemeente Steenwijk is een pluriforme, veelzijdige en levendige gemeenschap die in haar spreken en handelen de boodschap van Christus tot uitdrukking wil brengen. Zij is een vitale gemeente die probeert betekenisvol te zijn door een thuis te bieden aan mensen van alle leeftijden en die zich bewust is van de diversiteit van de levensvragen van verschillende generaties.

In verband met het vertrek van 1 predikant en een kerkelijk jongerenwerker is er door de Protestantse Gemeente Steenwijk stilgestaan bij de wijze waarop het missionair gemeente zijn en het jeugdwerk moet worden vormgegeven de komende jaren. Er is besloten om hiervoor een Predikant aan te trekken (0,33 fte) voor de komende 3-5  jaar met als aandachtsgebied missionair in combinatie met jeugdwerk om het team van professionals (2 predikanten + predikant seniorenpastoraat 0,33 fte) te ondersteunen.

Wij zijn op zoek naar een missionair predikant met een levend en persoonlijk geloof in Jezus Christus. De door ons beoogde predikant is jong van geest en heeft als missionair predikant de kwaliteiten die aansluiten bij zijn taken: verbindend, communicatief, inspirerend en creatief.

We zoeken een predikant die:
– Impulsen geeft aan de missionaire roeping van onze gemeente;
– De Werkgroep Missionair Gemeente zijn toerust over wat deze roeping inhoudt;
– De Werkgroep Missionair Gemeente zijn ondersteunt in visie- en beleidsvorming;
– Actief deelneemt in de Werkgroep Missionair Gemeente zijn en zelf activiteiten ontplooit en implementeert
– De opleiding missionaire specialisatie heeft hij/zij succesvol afgerond of zal deze binnenkort afronden.
– Speciale aandacht geeft aan de doelgroepen kinderen, tieners, jongeren  en  (jonge) gezinnen.
– Ontwikkelt/initieert activiteiten voor onze jongeren (16-25 jaar)
– In de eredienst het woord van God op een inspirerende wijze vertaalt naar het leven van vandaag
– Interesse heeft en kan initiëren in moderne en vernieuwende manieren van kerk zijn zonder waardevolle tradities te vergeten

Voor meer informatie over de Protestantse Gemeente Steenwijk verwijzen wij u graag naar de website van onze gemeente: www.pkn-steenwijk.nl.

De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de landelijke regeling predikanten.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Fred Boot, voorzitter van de werkgroep Missionair Gemeente Zijn, 0521-514746, fredboot47@gmail.com en/of Lieuwe Buursma, voorzitter werkgroep Jeugd, 06-30159180, lieuwe.buursma@gmail.com.

Uw schriftelijke reactie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 1 februari 2017 sturen naar Lieuwe Buursma, lieuwe.buursma@gmail.com, voorzitter van de sollicitatiecommissie.

Bron: Protestantse Gemeente Steenwijk

Deel dit bericht: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Share on TumblrPin on Pinterest

Reacties

Tags:
Back to Top ↑