Vacatures

Gepubliceerd op 16 juli 2017

Gezocht: Netwerkregisseur Radicalisering (29-7, Maastricht)

Door inzet van een lokaal regisseur radicalisering zet de gemeente Maastricht grote stappen om een van haar voornaamste taken “Zorg dragen voor Veiligheid” te realiseren. Deze zware functie valt binnen het organisatieonderdeel Veiligheid & Leefbaarheid.

Hoofdtaken
– Het versterken van de informatiepositie van de gemeente m.b.t. de aanpak van radicalisering;
– Het verbreden van het locaal gemeentelijk netwerk door het intensiveren van de samenwerking tussen het sociale – en veiligheidsdomein op lokaal, (eu-)regionaal en landelijk schaalniveau;
– Het organiseren en opzetten van preventieve activiteiten;
– Het stimuleren van actief burgerschap en bevorderen van maatschappelijke participatie;
– Het opstellen van een communicatieplan, uitvoeren en monitoren met als doel:
het leggen van contacten met geradicaliseerden (en hun familie), het leggen van contacten met verschillende relevante gemeenschappen, het leggen van contacten met overige belanghebbenden en instanties zoals scholen, sleutelfiguren in de wijk, eerstelijnswerkers;
– Traint (of laat trainen) en coacht medewerkers en sleutelfiguren;
– Deelnemen aan bestuurlijke overleggen met onder meer de burgemeester en wethouder Sociaal Domein.

Lees hier verder.

Bron: Gemeente Maastricht

Deel dit bericht: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Share on TumblrPin on Pinterest

Reacties

Tags:
Back to Top ↑