Vacatures

Gepubliceerd op 12 september 2017

Gezocht: Straatpastor (24-9, Amsterdam)

De Diaconie van de Protestantse Kerk van Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. De Diaconie ondersteunt dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. De Diaconie is een kleine organisatie, waar waarden als gastvrijheid, inclusiviteit en omzien naar elkaar samen gaan met waardering voor eigen initiatief en ondernemerschap.

Voor mensen die het leven op straat kennen is het Straatpastoraat een plaats van ontmoeting, bezinning en creativiteit. Met groepsactiviteiten en individueel pastoraat bevorderen we de onderlinge steun en de zelfredzaamheid. We signaleren relevante ontwikkelingen en ontwikkelen creatieve en vernieuwende activiteiten. We delen verhalen en werken aan verbindingen tussen mensen met en zonder een thuis. Het Straatpastoraat is een klein project dat een groot verschil maakt.

De Protestantse Diaconie zoekt een Straatpastor (0,8 fte). 

Taken
– Opbouwen van een steunend netwerk van mensen die het leven op straat kennen door middel van groepsactiviteiten en veldwerk.
– Signaleren van relevante ontwikkelingen en het organiseren van vernieuwende initiatieven.
– Stimuleren van contacten tussen mensen met en zonder dak.
– Werven en begeleiden van vrijwilligers en onderhouden van contacten met relevante organisaties.

We zoeken een collega die
– zich geïnspireerd weet door het evangelie en die een kerkelijke binding heeft;
– vorm kan geven aan spiritualiteit en zingeving;
– de taal spreekt van de straat, van beleidsmakers en van de kerk;
– mogelijkheden ziet en kansen benut in een organisatie met en voor kwetsbare mensen;
– bedreven is in PR en communicatie, zowel intern als extern;
– ondernemend is en nieuwe initiatieven kan ontwikkelen;
– een relevante (HBO+) opleiding en werkervaring heeft.

Wij bieden
– Veel ruimte voor creativiteit en pionierswerk.
– Een stimulerende werkomgeving.
– Een aanstelling van 0,8 fte voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging, volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van kerkelijk medewerkers.

Meer informatie over deze functie bij Arend Driessen, (06 20879175, a.driessen@diaconie.org).

Sollicitaties voor 25 september 2017 bij:

Protestantse Diaconie Amsterdam
t.a.v. dhr. A. Driessen
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam

Bron: Protestantse Diaconie Amsterdam

Deel dit bericht: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Share on TumblrPin on Pinterest

Reacties

Tags:
Back to Top ↑