Vacatures

Gepubliceerd op 10 november 2017

Gezocht: Transitiepastor (21-11, Amsterdam)

De protestantse wijkgemeente De Ontmoeting zoekt een Transitiepastor voor 10 uur per week.

De protestantse wijkgemeente De Ontmoeting in Geuzenveld-Slotermeer verkeert in een overgangssituatie. Het kerkgebouw is vanaf oktober 2017 vast verhuurd en wordt waarschijnlijk (per januari 2019) verkocht. De zondagmorgenkerkdiensten worden in toenemende mate samen met de Regenbooggemeente gevierd. Vanaf januari zijn de gezamenlijke diensten in de Ark, Slotervaart, het kerkgebouw van de Regenbooggemeente. Een van beide wijkpredikanten gaat begin april 2018 met emeritaat. Daarom zoeken wij zo spoedig mogelijk iemand die:

1. in overleg met de werkgroep Pastoraat en predikanten van de Ontmoeting een plan van aanpak voor transitiepastoraat opstelt en uitvoert;
2. de werkgroep Pastoraat en andere bezoekers begeleidt;
3. meedenkt over de groeiende samenwerking op pastoraal gebied met andere wijkkerken in Nieuw-West;
4. crisispastoraat (begeleiding bij ziekte, overlijden en in andere crisissituaties) doet.

Wij zoeken een pastor die een authentiek, hedendaags geloof weet uit te dragen en een hartelijke verbondenheid met de kerkelijke gemeente kan opbouwen.

Wij vragen de volgende competenties en vaardigheden:
– een pastorale houding met de nodige empathie, toegankelijk voor mensen en met gevoel voor humor en relativering;
– zelfstandig kunnen denken en werken; goed samen kunnen werken en uit zijn op verbinding;
– bekendheid met de (kerkelijke) situatie in Amsterdam Nieuw-West of bereidheid om die situatie zo snel mogelijk te leren kennen;
– in staat om nieuwe dingen te bedenken en gebruik te maken van creatieve vormen;
– betrokkenheid bij en bij voorkeur lid van de Protestantse Kerk Nederland.

In de beginperiode zal het transitiepastoraat het merendeel van de tijd vragen, later zal het accent verschuiven naar het crisispastoraat.

De aanstelling is voor bepaalde tijd, tot en met 31 december 2018.

Meer informatie is te verkrijgen bij Ditske Tanja, mobiel 06-5465 0955.

Sollicitaties kunnen voor 22 november 2017 gestuurd worden aan: ditske.tanja@gmail.com.

Bron: PKN

Deel dit bericht: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Share on TumblrPin on Pinterest

Reacties

Tags:
Back to Top ↑