“Theologen neuzelen” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 6 september 2011

“Theologen neuzelen”

Elke week legt de redactie van Reliwerk vijf vragen voor aan een reliprof. Deze week: Lodewijk Dros, theoloog en chef Letter & Geest en Boeken bij dagblad Trouw (voorheen chef Religie & Filosofie).

Tekst: Nynke Sietsma

Wat doet een dominee bij een krant?
“Abraham Kuyper zat bij een krant. En Conrad Busken Huet zat er. Zo ongebruikelijk is het niet’”, lacht Dros. “Ik was predikant bij een PKN-gemeente in Amsterdam-Zuid toen ik het aanbod kreeg om bij de krant te gaan werken. Ik was inmiddels zeven jaar lang predikant geweest en had al besloten om binnen twee jaar iets anders te gaan doen, in ieder geval naar een andere gemeente. Toen dat aanbod kwam, dacht ik: ik kan nu ook nog een ander vak gaan leren. Ik heb nu een leidinggevende functie bij Trouw en ik heb veel opgestoken in mijn tijd als predikant. Hoe je bijvoorbeeld omgaat met uiteenlopende types; sommigen heb je uitgezocht, anderen krijg je er bij. In de kerk heb ik geleerd talenten te ontdekken. Erg handig voor een leidinggevende.”

Zijn dominees goede schrijvers?
“Nee. Het zijn dienaren des Woords. Maar ze dienen het woord doorgaans niet op een literair aantrekkelijke manier. Ze wíllen het wel, ze néígen ernaar, ze denken ook dat ze er goed in zijn. Maar ik heb inmiddels vreselijk veel stukken gelezen van predikanten, en het is meestal niet best. Ontoegankelijk. Gebrekkige taalontwikkeling en stijl, geen gevoel voor een doelgroep buiten hun biotoop. Een preek op een website? Ik weet niet of dat eigenlijk wel moet. Het is een momentopname, bedoeld voor op een kansel.”

‘Wij zijn moderne sjamanen in een geseculariseerde wereld. Wij kennen de rituelen en de verhalen die mensen richting kunnen geven’, werd er gezegd tijdens de Nacht van de Theologie waarbij jij gespreksleider was. Waarom horen en zien we die sjamanen zo weinig?
“Het begint al met de kleding van theologen, ze verschijnen in herfstachtige kleuren, schutkleuren. Eén van de successen van die Nacht was dat theologen eindelijk eens een goed pak of een zwierige jurk aan moesten trekken. Theologen zijn alleskunners, ze zijn overal goed in – denken ze. De tragiek is dat ze nergens in uitblinken, althans ik zie het niet: het zijn doorgaans geen goede schrijvers, geen goede sprekers. Kijk: Voorheen kon een theoloog zich gemakkelijker uiten: hij zat in een discours dat iedereen begreep en waardeerde. Dat is niet meer zo. Nu zijn ze verweesd als ze buiten hun habitat belanden, kunnen nauwelijks uitleggen wat de toegevoegde waarde van hun expertise is. De theoloog surfte indertijd op de golven van de dominantie van het instituut. Dat is niet meer zo. Nu is het instituut in de marge terechtgekomen en daarmee ook de dominee. Hij is buitenspel gezet. Een paar uitzonderingen daargelaten.”

Je hebt het de hele tijd over ‘ze’. Maar jij hoort ook bij ‘ze’, als theoloog.
“Ja, ik hoor daar ook bij. Ik heb in de krant, op tv en in het land alle kans me te manifesteren, dus ik mopper niet. Maar de beroepsgroep zakt weg – wij theologen redden het zo niet. Waar zijn de godgeleerden die in het maatschappelijk debat een deuk in een pakje boter schoppen? De theologie verdwijnt niet. Het vak en de beoefenaars moeten zich wel heruitvinden. Dat gaat moeizaam. Het is een klein clubje geworden dat ‘een woord voor de wereld’ heeft, maar dat woord is alleen nog maar geldig voor een klein clubje gelovigen, terwijl de christelijke theologie toch wat meer pretentie heeft. Ik illustreer dat aan twee rubrieken die ik voor Trouw heb bedacht: het Theologisch en het Filosofisch Elftal. Daarin laat een theoloog of een filosoof zijn/haar licht schijnen over de actualiteit. Nu zijn er in Nederland veel meer theologen dan filosofen. En toch was het veel gemakkelijker om geschikte filosofen te vinden dan bruikbare theologen. Theologen neuzelen. Filosofen zijn gewend voor een breder publiek hun kijk op de actualiteit te formuleren.”

Twitter je al?
“Nee. Ik heb begin dat jaar een marketingopleiding gedaan. Dat ging ook over het gebruik van social media. Iedereen daar bleek te Facebooken, Linkedinnen en te twitteren. Op mijn vraag waarom ik er in mijn huidige functie aan zou moeten beginnen, kwam niet echt een antwoord. Dus begin ik er nog niet aan. Er moet een noodzaak zijn. Die is er nog niet.’’

Nynke Sietsma is journalist. Voor meer info: www.nynkesietsma.nl en www.linkedin.com/in/nynkesietsma.
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development