“Eerlijk gezegd vind ik het zelf maar niks, dat preken” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 3 november 2011

“Eerlijk gezegd vind ik het zelf maar niks, dat preken”

Elke week legt de redactie van Reliwerk vijf vragen voor aan een reliprof. Deze week: Abeltje Hoogenkamp, stadspredikant in Amsterdam en één van de initiatiefnemers van ‘De Preek van de Leek’.

Waarom ‘De Preek van de Leek’?
“Vroeger gingen de knapste jongetjes van de klas theologie studeren (meisjes toen nog niet). Dominees werden opiniemakers. Wat zij zeiden deed er toe. Die rol is overgenomen door columnisten, cabaretiers, politici en kunstenaars. Ik vind het jammer dat de kerk de input van die creatieve en dappere mensen moet missen – en omgekeerd denk ik dat de traditie van de Bijbel en van de kerk iets te bieden heeft aan de seculiere samenleving. Ik hoopte met dit project een uitwisseling tot stand te brengen.”

Trekt ‘De Preek van de Leek’ ook buitenkerkelijken?
“Aan de eerste jaargang van ‘De Preek van de Leek’ deed KRO-presentator Arie Boomsma mee. Na zijn preek werd er door de kerkgangers luid geapplaudisseerd. ‘Dat is een goed teken’, zei Arie, ‘dat betekent dat je veel buitenkerkelijken binnen hebt’. Het klopt inderdaad dat er in dit project veel mensen naar de kerk komen, die daar anders niet naar binnengaan. Laatst hebben we gepeild onder de bezoekers en toen bleek dat veertig procent van hen nooit een kerkdienst bezoekt. De overigen, een kleine meerderheid dus, noemt zich ‘min of meer kerkelijk meelevend’.”

Zou een moslim of hindoe ook een ‘Preek van de Leek’ mogen verzorgen?
“Christelijkheid is geen criterium bij het speuren naar deelnemers voor ‘De Preek van de Leek’. Wij zoeken naar mensen die zich op een dappere manier in het publieke debat mengen, die iets willen met de samenleving, die troosten, bemoedigen en vermanen. Mijn stelling is dat je niet gelovig hoeft te zijn om te kunnen preken, maar dat je er wel lef voor moet hebben. Ik ben trots op de dominees-van-deze-tijd die aan het project meewerken. Er zit van alles tussen: van kerkelijk meelevend tot hardcore seculier. Moslima en schrijfster Naema Tahir preekte in de eerste editie. PvdA Tweede Kamerlid en voormalig staatssecretaris Nebahat Albayrak deed vorig jaar een dienst. Zij beschouwt zichzelf als seculier islamitisch. Als votum sprak Albayrak ‘Al Fatiha’ uit, de Soera die tijdens ieder islamitisch gebed gereciteerd wordt. Haar slotlied was trouwens ‘De Internationale’.”

Bent u goed in preken?
“Eerlijk gezegd vind ik het zelf maar niks, dat preken. Ik houd van ontmoetingen en interactie. Zo lang aan het woord zijn, zonder dat iemand iets terugzegt, daar kan ik behoorlijk onzeker van worden. Slaat het wel ergens op wat ik zeg? Als stadspredikant van de Protestantse Kerk Amsterdam werk ik wel mee aan festivals, congressen en debatten en daar houd ik regelmatig overdenkingen of voordrachten over het geloof. Dat zijn in feite ook preken – en ook dan mis ik wel eens het heen-en-weer van een echt gesprek. Ik heb natuurlijk niet voor niets een project bedacht waarbij ik zelf niet hoef te preken…”

Wie is uw favoriete prediker?
“Net als veel mensen was ik ook erg ontroerd en aangesproken door de speeches van Barack Obama. Wat hij doet is wat mij betreft ‘preken’. Hier is iemand aan het woord die wat wil met de wereld, zonder in algemeenheden te vervallen. Hij toont begrip voor gevoelens van frustratie en angst, maar roept op om daar niet in te blijven hangen. Obama is soms verrassend kritisch op zijn natuurlijke achterban – ‘ontdekkend’ heet dat in mijn traditie. Zo overbrugt hij tegenstellingen. Als je naar Obama luistert word je een beetje opgetild.”

Klik hier voor meer informatie over ‘De Preek van de Leek’.

Bron: Nieuwwij.nl
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development