Leestip: ‘Investeren in je/de missie!’ – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Boeken no image

Gepubliceerd op 13 december 2011

Leestip: ‘Investeren in je/de missie!’

Kerken en kerkelijke instellingen beheren vaak aanzienlijke vermogens. Hoe kunnen zij hier verantwoord mee omgaan?

Alles wat de lezer wil weten over duurzaam en verantwoord beleggen door kerkelijke instellingen komt aan bod. Van de positie van kerken en christelijke organisaties tot goede adviezen voor een verantwoord predikantenpensioen en duurzaam beheer van kerkelijk grondbezit. Van duurzaam bankieren bij de kerkelijke bank tot beheer bij de twee duurzame commerciële banken die Nederland rijk is. Het boek besluit met een aantal aandachtspunten om de discussie over duurzaam beleggen te voeren in kerkenraden, colleges van kerkrentmeesters en colleges van diakenen.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: Boekencentrum
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development