Nieuwe Minor GVO – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Geen categorie no image

Gepubliceerd op 25 januari 2012

Nieuwe Minor GVO

Kinderen op openbare scholen krijgen één uur per week godsdienstles. Ze kunnen er met hun ouders zelf voor kiezen. Bijbelverhalen, kennis van feestdagen, werken met levensthema’s en ook interreligie vormen het programma. Vernieuwende handleidingen en creatieve werkvormen zijn voor lesgevers beschikbaar.

De verantwoordelijkheid voor de lessen ligt bij de kerken. De scholen waarderen de lessen als een kenmerk van openbaar onderwijs. Tot voor kort werden de lessen verzorgd door kerkelijke vrijwilligers en ook wel door predikanten. Ze deden hun werk met veel inzet, ondanks geringe vergoeding.

Sinds enkele jaren is dat geheel veranderd. Het werk van de gemotiveerde ‘godsdienstjuf’ en ‘godsdienstmeester’ wordt nu volledig door de overheid betaald. Maar die zelfde overheid vraagt daarvoor wel een onderwijsbevoegdheid.

In de noordelijke provincies kan die bevoegdheid worden gehaald bij de HBO-Theologie van de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden (NHL). Hiervoor is speciaal een flexibel programma ontwikkeld. Het bestaat uit kennis van openbaar onderwijs, kennis van kinderen en het geven van godsdienstles, vaardigheid in het ontwerpen van lessen, oefenen in vertellen en voeren van gesprekken met kinderen, het toepassen van werkvormen en het doen van een stage. In het flexibele programma, Minor Godsdienstig Vormings Onderwijs (GVO) genoemd, wordt rekening gehouden met de vooropleiding van belangstellenden.

Wie een HBO-Theologie Bachelor Leraar volgt, kan volstaan met de Minor (één semester) om de bevoegdheid leraar GVO te verwerven. Wie de opleiding HBO – Theologie Godsdienst-Pastoraal Werk en PABO volgt, doet ongeveer één studiejaar over de bevoegdheid. Andere belangstellenden kunnen de GVO Leraar worden via de reguliere vierjarige opleiding HBO-Theologie. Voor mensen ouder dan 21 jaar, zonder een toereikend diploma middelbaar onderwijs, gelden speciale inschrijfmogelijkheden.
De speciale Minor GVO wordt gegeven door voormalig GVO docente, Ella Folkertsma, theologe Educatie MEd.

Informatie en de studiehandleiding kan worden verkregen bij de coördinator van de Opleidingen Theologie van de NHL dr. Bertus Nijendijk, tel.: 058-2511338; e-mail: l.w.nijendijk@zwo.nhl.nl.

Bron: Centrumvoorlevensbeschouwing.nl
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development