Islam in Nederland – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Boeken no image

Gepubliceerd op 21 februari 2012

Islam in Nederland

Welke bijdrage kan de islamitische traditie leveren aan de democratische samenleving in Nederland? In Islam in Nederland denken intellectuelen met een christelijke en een islamitische achtergrond na over deze zeer belangrijke vraag. Het levert een rijk geschakeerd boek op, vol onverwachte inzichten.

Op dit moment ziet men religie vooral als probleem. Dat geldt des te meer voor de islam. De auteurs van Islam in Nederland laten echter zien dat een religieuze traditie als de islam vooral iets te bieden heeft: verrassende visioenen, weerbarstige rituelen, omstreden visies en verfrissende overtuigingen. De auteurs gaan in op de integratie van moslims en de vraag of de islam een democratische cultuur uitsluit. Zij verkennen ook moslimvisies op de relatie tussen mensen en God, tussen individu en samenleving, tussen autonomie en gehoorzaamheid. Het gaat ze er daarbij niet om ‘de’ islam te bespreken, maar om te laten zien hoe de islam aan het maatschappelijk gesprek kan bijdragen.

Met bijdragen van Mohamed Ajouaou, Erik Borgman, Abdelilah Ljamai, Sajidah Abdus Sattar, Pim Valkenberg en Hasan Yar.

Boekgegevens:
Titel: Islam in Nederland. Theologische bijdragen in tijden van secularisering | Auteurs: Mohamed Ajouaou, Erik Borgman en Pim Valkenberg (red.) | ISBN: 978 90 8506 370 4 | Aantal pag.: 208 | Prijs: € 29,95 | Verschenen: najaar 2011. Bestel nu dit boek via deze link en u steunt Reliwerk (u betaalt pas na ontvangst boek).

Bron: Boomsun.nl
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development