“Nieuwe Liefdes hoeven niet overal hetzelfde gezicht te hebben” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 1 februari 2012

“Nieuwe Liefdes hoeven niet overal hetzelfde gezicht te hebben”

Elke week legt de redactie van Reliwerk vijf vragen voor aan een reliprof. Deze week: Franck Ploum, algemeen directeur van De Nieuwe Liefde in Amsterdam.

Door: Greco Idema

Sinds 1 september 2011 ben je algemeen directeur van De Nieuwe Liefde. Een droombaan?
“Zeker een droombaan, het is een functie waarin alles bij elkaar komt: inhoudelijke programma’s, organiseren, bedrijfsvoering en visie-ontwikkeling. Dat zijn allemaal dingen die ik leuk vind om te doen en waarin, juist in de verbinding, mijn kracht ligt. Daarnaast is het uiteraard ook geweldig om een bijdrage te kunnen leveren aan het uitdragen van het gedachtegoed van Huub Oosterhuis, waarbinnen religie, debat, politiek, kunst, poëzie, cultuur, filosofie en ethiek een belangrijke rol spelen. Sinds de oprichting van de Populier (nu De Balie) droomt hij van een ‘Huis waar dit alles woont’. De Nieuwe Liefde is zo’n huis en om dat mee gestalte en vooral inhoud te geven is een prachtige opdracht en opgave.”

De Nieuwe Liefde heeft een moeilijk eerste jaar achter de rug. Deel je die mening?
“In zekere zin wel. Op 11 februari gingen we open en toen zijn we begonnen met programmeren. Natuurlijk hadden we torenhoge verwachtingen, maar die kwamen niet altijd uit. In de periode tot de zomer was onze programmering toch vooral uitproberen en zoeken naar de juiste aanpak. Sinds september zijn we bezig aan ons eerste echte volledige seizoen. In die zin zijn we pas drie maanden bezig. Langzaam weet het publiek de weg te vinden en langzaam weten wij de juiste communicatiekanalen te vinden. Daarbij moet je ook niet vergeten dat er intern heel veel is gebeurd. De formatieplaatsen zijn verdubbeld! Dat is niet alleen fantastisch, maar zo’n groeispurt brengt ook allerlei problemen met zich mee. De interne structuur en werkwijze is nu steeds duidelijker en mensen hebben inmiddels hun plek gevonden. Het bouwen aan een hecht team kost gewoon tijd.”

Inmiddels komen er steeds meer berichten over uitverkochte zalen, goedlopende activiteiten. Wat kunnen we verwachten van De Nieuwe Liefde de komende jaren?
“De eerste seizoenshelft 2011-2012 heeft laten zien dat we inhoudelijk goede en mooie programma’s kunnen maken die ook echt iets bijdragen en meerwaarde hebben. Het publiek weet ons dan ook meer en meer te vinden. Natuurlijk is het fantastisch als je met een prachtig poëzieprogramma en met een thema-avond over de islam een volle zaal hebt. Tegelijkertijd blijft de focus altijd de inhoud, die moet goed zijn, daar gaat het om.
De komende jaren zullen we onze programmering verder uitbouwen en zoeken we ook naar diversiteit in thema’s en vorm. Daarnaast bouwen we ook aan een netwerk van organisaties met wie wij willen samenwerken, of die graag met ons willen samenwerken. We hopen naast de eigen programma’s ook meer en meer plek te zijn waar anderen hun programma willen onderbrengen.”

Wat vind je van de kritiek dat De Nieuwe Liefde beter niet een apart gebouw had kunnen zijn, maar wel een programma in een bestaand gebouw?
“Die deel ik niet. In het gebouw van een ander heb je nooit de vrijheid die je hebt in je eigen gebouw. In het gebouw van een ander spelen altijd de (commerciële) belangen van de eigenaar een rol. In De Nieuwe Liefde is gekozen voor een structuur waarbinnen één directie verantwoordelijk is voor exploitatie van het pand en voor de eigen programmering. Zo kun je bouwen aan een Huis dat één gezicht heeft en niet in de spagaat zit van inhoudelijke programmering vanuit een ideële doelstelling en daarop haaks staande commerciële activiteiten die onder dat zelfde dak plaatsvinden en ook nog voorrang hebben omdat ze geld in het laadje van de eigenaar brengen.”

Huub Oosterhuis zou graag meer Nieuwe Liefdes in Nederland willen. Gaan die er komen denk je?
“Ze zijn er al! Natuurlijk niet overal op dezelfde schaal en in hetzelfde format. Maar er zijn plekken in Nederland waar in eenzelfde lijn als hier in Amsterdam de traditie wordt vernieuwd, activiteiten worden ontplooid en ook samen gevierd wordt. Er zijn een 20tal zeer vitale en groeiende ekklesiagroepen in Nederland en Vlaanderen, er zijn kloosters en voormalige kloosters die onderdak bieden aan tal van religieuze en sociaal/maatschappelijke activiteiten.
Nieuwe Liefdes hoeven niet overal hetzelfde gezicht te hebben, dat kan ook niet, Amsterdam heeft andere mogelijkheden dan een provinciestad of een klooster in plattelandsgebied. Maar heel wat plekken in Nederland werken vanuit hetzelfde bijbelse visioen als De Nieuwe Liefde: Een humane wereld waarin vriend en vreemde een plek hebben, mensenrechten worden gerespecteerd en al wat leeft en kwetsbaar is beschermd wordt. In Bijbelse taal: een nieuwe wereld, hemel op aarde, koninkrijk van God, niet straks en later, maar hier en nu. De Nieuwe Liefde wil een huis van beschaving en bezield verband zijn, dat mensen met haar programma’s boven de chaos en het cynisme van alledag uittilt en bemoedigd en aanspreekt op hun geweten, hun hart en hun hoofd. Elk huis dat dit ook wil is een bondgenoot.”

Greco Idema is hoofdredacteur van Reliwerk
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development