“Ik heb niets tegen sensatie als het een doel dient en mensen wakker kan schudden” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 28 maart 2012

“Ik heb niets tegen sensatie als het een doel dient en mensen wakker kan schudden”

Elke week legt de redactie van Reliwerk vijf vragen voor aan een reliprof. Deze week: Jacob Slavenburg, auteur van vele boeken over o.a. gnosis.

Door: Greco Idema

Op 1 april verschijnt je thriller Het document “over de zoektocht naar een uniek geschrift, met een inhoud die zo schokkend is dat openbaarheid een bom legt onder het katholieke geloof”. Waarom dit boek?
“Om een verloren oude boodschap in een nieuwe jas te steken. We beschikken de afgelopen decennia door handschriftenvondsten over veel nieuw materiaal. Daar gebeurt in de conservatieve wetenschap mijns inziens te weinig mee, en als dat al gebeurt meestal alleen voor vakbroeders. Ik heb het nu verpakt in een spannende thriller om ook die mensen te kunnen bereiken die niet direct historische en theologische studies ter hand nemen.”

Critici van je werk verwijten je nogal eens ‘onwetenschappelijk’ of niet realistisch te werk te gaan, je zou te veel gericht zijn op ‘sensatie’. Ben je niet bang dat je met Het document deze kritiek vooral bevestigd?
“Ik heb niets tegen sensatie als het een doel dient en mensen wakker kan schudden. Onder ‘wetenschappelijk’ verstaan velen een zelfbedachte beperkende definitie. Als we wetenschap weer in een ruimer en oorspronkelijker verband gaan plaatsen – een tendens die gelukkig zichtbaar begint te worden – zal dit soort kritiek onterecht blijken.”

Theologen en godsdienstwetenschappers zouden objectief moeten zijn in hun wetenschappelijke werkzaamheden, zeker als het gaat om de bronnen van de christelijke traditie. Kan dat eigenlijk wel? Probeer jij dit ook te zijn?
“Objectiviteit in die zin bestaat niet. De wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn merkte al op dat als een boswachter, een projectontwikkelaar en een houtfrabikant door hetzelfde bos lopen ze alle drie iets anders waarnemen. Het is dus maar waar je de accenten ligt. Er zijn mensen die met droge ogen beweren dat alles wat in de Bijbel staat waarachtige feiten zijn. Astrofysici bijvoorbeeld komen in hun onderzoeken tot heel andere conclusies.”

Je bent auteur van veelverkochte boeken. Het document zal ongetwijfeld ook een bestseller worden. Kun je leven van de verkoop van je boeken of heb je nog andere werkzaamheden daarnaast?
“Ik heb een aantal werkzaamheden daarnaast, voornamelijk als docent. Je moet wel een Dan Brown zijn om van je boeken te kunnen leven, zeker in deze tijd van boekhandelnood en overname van uitgeverijen.”

Waaraan moet een reli-boek volgens jou voldoen wil het goed verkopen?
“Een reli-boek in de vorm van een roman of thriller moet allereerst goed geschreven zijn en vooral geloofwaardig zijn. De feiten erin moeten kloppen en aantrekkelijk verpakt zijn in een meeslepend verhaal. Voor non-fictie geldt mijns inziens: feiten vermelden in begrijpelijke taal, compleet met voorbeelden (en liefst ook illustraties) en vooral verbanden laten zien. Verder is een doorwerking naar deze tijd verhelderend, omdat ‘dode’ geschiedenis ook actueel blijkt te zijn en zo herkenbaar is voor de mens van nu.”

Klik hier voor meer informatie over Het document.

Greco Idema is hoofdredacteur van Reliwerk. De bovenstaande foto is gemaakt door Peter Beemsterboer.
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development