Werken met diepgang – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Boeken no image

Gepubliceerd op 28 maart 2012

Werken met diepgang

Professionals op het gebied van onderwijs, zorg en kerk werken vanuit hun eigen passie. Die kan verschillen van of zelfs botsen met de levensbeschouwing van hun doelgroep of werkkring. Hoe ga je om met dergelijke tegenstellingen?

Dit boek biedt (aankomende) professionals concrete handvatten om de levensbeschouwelijke communicatie in de alledaagse praktijk te verfijnen. Eerst worden enkele kernbegrippen uitgelegd. Wat is levensbeschouwelijke communicatie, en op welke manier speelt die een rol in het werk? Welke ontwikkelingen zijn er gaande? Welke spanningsvelden ontstaan er op het snijvlak tussen de professional zelf, zijn beroep, werkomgeving en doelgroep? Vervolgens worden diverse concrete voorbeelden besproken – een schoolsituatie, een casus uit de zorg, een interview met een ondernemer – telkens aan de hand van een vijf-stappen-methodiek van reflectie. Met dit model kan de lezer vervolgens aan de slag in zijn of haar eigen beroepssituatie. Deze uitgave is het resultaat van gedegen onderzoek binnen kenniskringen in het onderwijs.

André Mulder (1959) is praktisch-theoloog en lector Theologie en Levensbeschouwing aan Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Hans Snoek (1956) is bijbelwetenschapper en docent aan de opleidingen Theologie en Levensbeschouwing van Christelijke Hogeschool Windesheim. Ook is hij wetenschappelijk medewerker aan de Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Boekgegevens:
Titel: Werken met diepgang. Levensbeschouwelijke communicatie in de praktijk van onderwijs, zorg en kerk | Auteurs: André Mulder en Hans Snoek (eindredactie) | Uitgeverij: Meinema | Verschijnt: augustus 2012 | ISBN 978 90 211 4423 8 | Aantal pag.: 320 | Prijs: ca. 37,50 euro
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development