Naar eer en geweten. Geestelijke verzorging en de morele vorming in de krijgsmacht – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Boeken no image

Gepubliceerd op 14 april 2012

Naar eer en geweten. Geestelijke verzorging en de morele vorming in de krijgsmacht

Van militairen wordt een vergaande inzet gevraagd, en daarbij dragen zij –zeker tijdens uitzending- grote verantwoordelijkheid. Hoe worden ze in staat gesteld om te doen en te geven wat soms ver uitgaat boven wat normaal en voorstelbaar is? Dit boek gaat over de morele vorming van militairen. De Geestelijke Verzorging is er om hen bij te staan. Hoe kan, en hoe moet de Geestelijke Verzorging haar taak ten aanzien van militairen invullen? Vanuit de wetenschap (ethiek en filosofie) wordt het terrein verkend en belicht waar militairen en geestelijke verzorgers hun werk doen. Dit gebeurt vanuit rooms-katholiek, protestants-christelijk en humanistisch perspectief.

Onderwerpen die hierbij de aandacht krijgen zijn:
Het geweten van de militair, welke plaats wordt hieraan toegekend in de krijgsmacht? En hoe moet de gewetensvorming van de militair er uit zien?
De toepassing van geweld en het eigen geweten. De morele vorming en de rol hierbij van de geestelijk verzorger.
Geestelijke weerbaarheid, hoe imitatie en inspiratie hierop inspelen, en hoe morele competentie en erosie hiermee verband houden.
Ook geven drie Diensten acte de présence. Achtereenvolgens geven de Joodse GV, de Hindoe GV en  de Islam GV inzicht in hun ethische bronnen en hun manier van werken.

Van de volgende auteurs is een bijdrage in dit boek opgenomen:
Fred van Iersel, Ger Wildering,  Theo Boer, Pieter Vos, Joachim Duyndam, Jan Hein Mooren, R. Evers, Hari Rambaran en Ria Bijl.

Deze bundel  is uitgegeven in opdracht van de Hoofden van Dienst van de Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht.

Inhoud

– Voorwoord    7
– Een bezielde krijgsmacht     11
Geestelijke verzorging en het morele geweten van de militair
Fred van Iersel en Ger Wildering
‘Wees dus vredelievend terwijl je oorlog voert’    29
Gewetensvorming vanuit katholiek perspectief
Ger Wildering en Fred van Iersel
– Waarom de geestelijk verzorger in de Krijgsmacht de theorie van de Rechtvaardige Oorlog zo bitter hard nodig heeft
75
Theo Boer
Vorming door presentie 92
De specifieke bijdrage van de geestelijke verzorger aan de morele vorming van de militair
Pieter Vos
– Geestelijk weerbaar door humanisme    128
Over veerkracht en het verschil tussen imitatie en inspiratie
Joachim Duyndam
– Morele competentie en morele erosie 146
Over moraliteit, geestelijke weerbaarheid en geestelijke verzorging
Jan Hein Mooren
– De Dienst Joods Geestelijke Verzorging 162
Rabbijn R. Evers en J.M. Bijl
– De Dienst Hindoe Geestelijke Verzorging 174
H. Rambaran en J.M. Bijl
– De Dienst Islamitische Geestelijke Verzorging 190
Ria Bijl
– Naar eer en geweten: gewetensvorming van militairen in perspectief 205
Prof. Dr. A.H.M. van Iersel

Boekgegevens:
Titel: Naar eer en geweten. Geestelijke verzorging en de morele vorming in de krijgsmacht | Auteurs: Ger Wildering, Jan Peter van Bruggen en René de Boer | Uitgeverij: Damon | ISBN: 9789460360466 | Prijs: € 24,90 | Pagina’s: 212

Op 16 april aanstaande wordt het eerste exemplaar overhandigd aan de Minister van Defensie. Vanaf 16 april is het boek verkrijgbaar via de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgeverij.

Bron: Damon.nl
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development