Hoe gaat het met de winnaar van de Nieuwemoskee Pracht van de Theologie Prijs? – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 15 mei 2012

Hoe gaat het met de winnaar van de Nieuwemoskee Pracht van de Theologie Prijs?

Regelmatig legt de redactie van Reliwerk vijf vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd: Mohamed Ajouaou, universitair docent Islam aan de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit in Amsterdam en Hoofd Islamitische Geestelijke Verzorging bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Door: Greco Idema

Vorig jaar heb je de Nieuwemoskee Pracht van de Theologie Prijs gewonnen. Zowel in de categorie ‘Personen’ als in de categorie ‘Publicaties’. Wat heeft deze prijs je opgeleverd?
“In de eerste plaats zijn mijn proefschrift Imam achter tralies en daarmee de inzichten van dit boek onder de aandacht gebracht van veel mensen. Er zijn veel exemplaren van het boek verkocht en ook online is het vaak geraadpleegd. De prijs heeft mij ook gestimuleerd om de deur naar de wetenschap en theologiebeoefening op een kier te zetten. In november 2011 heb ik een kleine aanstelling gekregen als universitair docent Islam aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De Nieuwemoskee Pracht van de Theologie Prijs was dus een belangrijke schakel in mijn theologiebeoefening.”

Hoe bevalt je werk op de Vrije Universiteit?
“Ik ben verbonden aan de opleiding islamitische theologie. Ik doceer de vakken ‘islamitische theologie’ (kalam) en ‘islamitische filosofie’. De belangrijkste opdracht die ik mezelf heb gesteld is het verbinden van het klassiek-islamitisch denken met de hedendaagse context. De discussies die moslimdenkers in de vroege islam met elkaar en met andersdenkenden hebben gevoerd zijn nog steeds relevant. Studenten die deze vakken hebben afgerond zijn in staat om het eigen geloof beter te doorgronden, andersdenkenden beter te verstaan en een goed debat met hen te voeren. Ze zijn er eveneens op voorbereid om vanuit hun religieuze expertise professioneel te handelen. Daarnaast doceer ik het vak ‘Islam in het publieke domein’ dat over de grenzen en mogelijkheden van de islam in dat domein gaat. Ik werk met veel plezier aan de VU. Het is een warme leefomgeving met een mozaïek aan specialisaties, culturen en religies. De islamitische theologie-opleiding is een prachtige aanwinst voor Nederland. Het is een eer dat ik daaraan een bijdrage mag leveren.”

Waarom zijn er momenteel zo weinig goede islamitische theologen in Nederland?
“Twintig jaar geleden – ik kwam naar Nederland in 1991 – vroeg ik me dat ook af. Ik ging theologie studeren aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en was de enige in het land die dat deed. Islamitische theologie heb ik niet op de universiteit geleerd. Ik heb me zelf gevormd op dat gebied. Tot 2005, toen de Vrije Universiteit (VU) als eerste met een islamitische theologie-opleiding kwam, waren er geen instituties die moslims op dit gebied konden vormen. Laat staan dat er onderzoekers en promovendi werden geleverd. In Nederland is men hiermee ook heel laat begonnen. Ook ontbrak aanwas en belangstelling vanuit de moslims voor zo’n vak. In Frankrijk en Engeland is het beeld heel anders. Daar hebben we niet alleen veel meer moslim theologen, maar ook filosofen en sociologen. Behalve de kwestie van de taal, de coöperatieve houding van de gevestigde instituten die daar in het voordeel zijn voor de moslim intelligentsia, is mogelijk een verklaring te vinden in het feit dat moslims daar minder conservatief zijn dan in Nederland. Daardoor betreden ze daar gemakkelijker het terrein van geesteswetenschappen.”

Jongeren die twijfelen om een islamstudie te gaan beginnen. Wat zou je tegen hen willen zeggen?
“Uiteraard moet je alleen een studie volgen als je daar affiniteit mee hebt. Maar tegen de twijfelaars uit geloofsoverwegingen zeg ik: zo’n opleiding helpt juist om met behoud van het eigen geloof een academische vorming door te maken en eventueel als professional en expert op islamitisch religieus gebied een bijdrage te leveren aan de arbeidsmarkt.”

Wat kunnen we de komende jaren van jou verwachten?
“Ik ga door op het gebied van onderzoek en publiceren. Ik heb drie boeken op mijn to do-lijst, deels internationaal wellicht. Ik doe dat naast mijn hoofdtaak als manager in de publieke sector, want daar ligt ook mijn hart. Maar het is te vroeg om een voorspelling te doen voor over 5 jaar.”

Greco Idema is hoofdredacteur van Reliwerk
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development