“Er is behoefte aan journalisten die een bezield verhaal kunnen schrijven” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 25 juni 2012

“Er is behoefte aan journalisten die een bezield verhaal kunnen schrijven”

Voor welke religieuze tijdschriften blijft in de (nabije) toekomst een markt bestaan, en waarom? Eduard van Holst Pellekaan, hoofdredacteur van zingevingstijdschrift VolZin en website Volzin.nu, doet een aantal voorspellingen. Vooral in deze ‘spirituele overgangstijd’ is er behoefte aan deskundige reli-professionals, meent hij.

Door: Robert Reijns

Welke toekomst is er volgens u weggelegd voor uitgeverijen van religieuze/zingevingsgerichte tijdschriften?
De behoefte aan levensbeschouwelijke media was er en zal altijd blijven. Ook als gaat om media die op levensbeschouwelijk vlak diepzinniger zijn dan de handleidingen voor geluk, waarmee we tegenwoordig overspoeld worden. Het succes van het tijdschrift Happinez bewijst dat er een markt is voor feel good-zingeving. Een fraai ogend, National Geographic-achtig religietijdschrift met een lofzang op het genot van geloven kan evenzeer de schappen halen, maar wel met een kleinere oplage. Nicheblaadjes die er oubollig uitzien en alleen gefocust zijn op de inhoud delven het onderspit.
Toch is het door snelle technologische ontwikkelingen moeilijk om de toekomst van religieuze tijdschriften te voorspellen: ook voor de specialisten in de top van de media-industrie. Ik durf niet te zeggen of VolZin in 2025 bijvoorbeeld nog op de deurmat valt. De oplage van geprinte tijdschriften zal hoe dan ook krimpen: er komen nieuwe, verbeterde mogelijkheden om met evenveel plezier ‘levensbeschouwing’ digitaal of in 3D tot je te nemen.”

Hoe onderscheidt VolZin zich van andere levensbeschouwelijke tijdschriften?
“Er bestaan nog steeds veel nichetitels als Woord & Dienst en Katholiek Nieuwsblad die zich expliciet op de eigen zuil richten. VolZin is een titel die boven de denominaties wil staan. Het blad verscheen voor het eerst in 2002, na een fusie tussen Hervormd Nederland en De Bazuin (een katholiek opinieblad). Hoewel we de band met het christendom willen behouden, is ons magazine tegelijkertijd geïnteresseerd in andere geloofsvormen. Wij richten ons bijvoorbeeld op succesvolle vormen van geloofsvernieuwing, binnen het christendom maar ook daarbuiten. Ook besteden we uitdrukkelijk aandacht aan de relatie tussen religie en maatschappij, tussen geloven en doen. Het is een blad voor de vrijzinnig denkende, intellectueel onderlegde mens met een christelijke oriëntatie. Die lezer is een moderne zinzoeker die ook openstaat voor en zich wil laten inspireren door andere levensovertuigingen. Hij kan zich vinden in de stelling dat elke geloofstraditie een mystieke grond heeft die alle tradities gemeen hebben. VolZin denkt dat we in essentie allemaal naar hetzelfde verlangen. Samengevat is VolZin voor mensen die midden in de wereld staan. Wij onderscheiden ons met een iets gespierdere, meer mannelijke toonzetting en uitstraling.”  

Wat kunnen noodlijdende bladen of nieuwe bladen doen om hun marktaandeel groot genoeg te maken?
“Je moet natuurlijk vooral kwaliteit leveren en uitgesproken zijn. Ook een consequente online-marketing is van belang: je moet een degelijke website hebben, en via sociale media of face-to-face contact onderhouden met je doelgroep.”

Steeds meer religiewetenschappers en theologen vinden als wetenschapper of religieus functionaris weinig werk en verkennen daarom hun kansen in de journalistiek. Wat vindt u daarvan, gelet op de kansen voor werk?
“Vooral in deze ‘spirituele overgangstijd’ is behoefte aan wetenschappers met een dergelijke achtergrond, die oog hebben voor de fundamenten en veranderingen van religie en zingeving. Je moet een bezield verhaal kunnen schrijven: creatieve antwoorden weten te zoeken op levensvragen, of antwoorden van anderen op originele wijze kunnen weergeven.”

Robert Reijns is cultureel-antropoloog en werkzaam voor o.a. Nieuwwij.nl 
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development