“Ook voor de kerk geldt: onder druk worden de dingen vloeibaar” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 16 juni 2012

“Ook voor de kerk geldt: onder druk worden de dingen vloeibaar”

Carrière maken binnen de PKN: hoe lang blijft dat voor beginnende dominees nog mogelijk? Veel protestantse theologiestudenten en starters vragen zich af wat de ontkerkelijking en vergrijzing betekenen voor een kans op een (goed)betaalde baan. In dit derde deel van de 10-delige serie over werkgelegenheid voor reli-professionals (deel 1 vind je hier en deel 2 vind je hier) geeft ds. Jan Oortgiesen zijn visie op de toekomst. Hij is hoofd van het Mobiliteitsbureau Predikanten en Kerkelijk Werkers en Adviseur Beroepingswerk binnen de PKN.

Door: Robert Reijns

Enerzijds zien jonge predikanten een snelle afname van kerkleden en predikantsplaatsen, anderzijds gaat het gerucht dat ongeveer 65 procent van de predikanten ouder is van vijftig. Wat betekent dit voor de werkgelegenheid van (jonge) predikanten?
“65% van het (gemeente)predikantencorps in de Protestantse Kerk in Nederland is inderdaad ouder dan vijftig. De komende jaren zullen jaarlijks ca. 100 predikanten met emeritaat gaan. In principe schept dit ruimte voor een nieuwe generatie van beginnende predikanten (mannen en vrouwen van diverse leeftijden en achtergronden). Gelet op de ontwikkelingen in de kerk, die overigens heel divers van aard zijn, zal het werktijdpercentage binnen gemeenten kleiner worden. Daar zullen gemeenten en predikanten zich steeds meer op moeten instellen.”

Sommige predikanten menen dat veel kerken zichzelf moeten reorganiseren om ‘het hoofd boven water te houden’. Zo’n reorganisatie zal gepaard gaan met een verlies van steeds meer betaalde banen. Hoe denkt u hier over?
“Het is de vraag of reorganisatie in gemeenten per definitie leidt tot een vermindering van betaald werk in de kerk. Ongetwijfeld kan dat voorkomen, maar gemeenten zetten beschikbare middelen vaak creatief en vanuit geformuleerd beleid in. Er wordt bijvoorbeeld een afweging gemaakt in het maken van een financiële keuze tussen mensen en gebouwen en voor een toenemende inzet van kerkelijke werkers naast predikanten.”

Veel gemeenten willen alles vooral bij het oude laten, en zijn er alleen op gericht om ‘op de winkel te passen’. Het lijkt wel of de oudere generatie óf geen ideeën heeft voor hervorming óf het probleem daarvan niet ziet voor de toekomst van de PKN. Hoe moeten aankomende predikanten en professionals die wél verder willen kijken daarmee omgaan?
“Het beeld dat gemeenten vooral bezig zijn met ‘op de winkel passen’ herken ik niet. Er is binnen de kerk veel aandacht voor vernieuwing. Ik wijs op de onlangs door de kerk aanvaarde visienota ‘De hartslag van het leven’ en het beleidsplan dat de komende tijd aan de hand van de visienota zal worden geformuleerd. Dat beleid is ingegeven door de ervaringen op het niveau van de gemeenten. Ik denk o.a. aan nieuwe missionaire initiatieven en een ontwikkeling naar meer samenwerking tussen gemeenten.
Op plaatselijk vlak wordt de noodzaak van vernieuwing het eerste gevoeld. En ook voor de kerk geldt dat onder druk de dingen vloeibaar worden. Knelpunt in de gemeenten is bijvoorbeeld de soms gebrekkige deskundigheid en/of leiderschap om nieuwe wegen in te slaan. Of dat overigens een kwestie van generaties (oud vs. jong) is, weet ik niet zeker.”

Op de Generale Synode in april 2012 is het voorstel van veel jongere predikanten afgeblazen om een ‘juniorfase’ in te stellen: een traject waarin beginnende predikanten onder begeleiding van een ervaren collega de (on)mogelijkheden voor een verdere loopbaan in het predikantschap leren kennen. De praktische kanten maar ook de arbeidsmarktkansen. Veel jongeren begrijpen niet waarom het voorstel blijkbaar onder ouderen niet genoeg draagvlak vindt. Begrijpt u hun verontwaardiging?
“Een voorstel voor een juniorfase heeft het inderdaad op de laatste synodevergadering niet gehaald. Dat betekent niet dat de bezinning hierover niet verder gaat, zoals de scriba van de kerk, dr. A.J. Plaisier, heeft aangegeven. Ik signaleer onder startende jonge dominees behoefte aan begeleiding en aan ruimte om zich te ontwikkelen in hun eigen rol van predikant.
Wie als (startende) dominee verbonden wordt aan een gemeente, is dat voor onbepaalde tijd. Binnen de kerk komt steeds meer vraag naar kortdurende en flexibele verbintenissen. Daarop zal de kerk zich de komende jaren moeten bezinnen.”

Waar kunnen HBO-theologen aan het werk?
“De Protestantse Kerk heeft de positie van kerkelijke werkers (HBO-theologen) inmiddels goed geregeld en gewaarborgd. Onder bepaalde voorwaarden kan een kerkelijk werker deel uitmaken van de kerkenraad en in bijzondere gevallen kan de kerkelijk werker ook preekbevoegdheid krijgen. Daarnaast zijn er HBO-theologen die na hun studie doorstromen naar de universiteit en via een academische route predikant worden.
Binnen de kerk zijn zowel HBO-theologen als predikanten actief rond missionaire plekken. Ik denk bijvoorbeeld aan de HBO-theoloog Arjen ten Brinke in Wateringseveld en aan ds. Rob Visser op IJburg (Amsterdam). Op missionaire plekken worden zowel predikanten als HBO’ers ingezet.”

Robert Reijns is cultureel-antropoloog en werkzaam voor o.a. Nieuwwij.nl
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development