“Reli-sites beconcurreren elkaar niet, zij versterken elkaar” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 26 juni 2012

“Reli-sites beconcurreren elkaar niet, zij versterken elkaar”

Regelmatig legt de redactie van Reliwerk enkele vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd: Sophie van Bijsterveld, bijzonder hoogleraar religie, rechtsstaat en zingeving aan de Universiteit van Tilburg (UvT).

Door: Greco Idema

Wat is het leukste aan het bijzonder hoogleraarschap religie, rechtsstaat en zingeving?

“Het leukste is dat je je veel beter en systematischer kunt wijden aan het thema religie, rechtsstaat en zingeving. Het opent ook nieuwe mogelijkheden voor het ontwikkelen van onderwijs op dit gebied. Beide zaken wil ik ook volop (verder) gaan doen. Bovendien geven de universiteit en de organisatie die de leerstoel in het leven heeft geroepen aan het thema belangrijk te vinden. Ook dat is van belang.”

Waarom zijn er zo weinig vrouwen (bijzonder) hoogleraar?
“Dat heeft zeker cultuur-historische redenen. Je wordt niet direct hoogleraar na je afstuderen. Net als voor sommige andere functies betekent dat dat het een tijdje duurt voordat vrouwen in grotere getale daarvoor om de hoek komen kijken. En dan zijn er voor velen ook vaak nog vragen over het vinden van een balans tussen werk en andere activiteiten.”

U bent onlangs een eigen blog begonnen over religie, staat en zingeving op www.sophievanbijsterveld.nl. Waarom een eigen blog beginnen als er al honderden Nederlandse reli-blogs zijn?
“Om direct en zonder omwegen bij te kunnen dragen aan de discussie. Alle reli-sites hebben hun eigen invalshoek en alle hebben hun eigen unieke karakter. Hoe meer er over deze thema’s gediscussieerd wordt, hoe beter. De sites beconcurreren elkaar dus niet. Integendeel, zij versterken elkaar. Reli-thema’s raken mensen en dat zie je terug in de intensiteit van de discussie. Dat zie over ‘grote’ vragen over de rol en plaats van de wereldgodsdiensten in onze samenleving; je ziet het ook over hele concrete kwesties zoals die van wetgeving over ritueel slachten of een gemeentelijke subsidie aan een confessionele welzijnsorganisatie. Via internet kan iedereen gemakkelijk bij alle sites terecht komen.”

Uw collega Erik Borgman gaf recent aan geen tijd te hebben voor een eigen website maar er wel graag een te willen. Hebt u tips voor hem?
“Gewoon doen!”

Hoe groot is de kans dat over 10-15 jaar reli-colleges (ikv studies theologie en religiewetenschap) alleen nog online worden gegeven?
“Nul procent. Ik moedig het ontwikkelen van online college zeker toe. Die kunnen zeker een goede aanvulling vormen op real life-colleges of een rol vervullen voor geïnteresseerden die géén klassieke colleges kunnen volgen. Maar de behoefte aan direct contact met docenten en daadwerkelijke ideeënuitwisseling en discussie zal blijven bestaan. Ik schat dat er eerder méér dan minder behoefte aan religie-colleges zal komen in de nabije toekomst dan nu of in het recente verleden, in welke vorm dan ook.”

Klik hier voor een ander interview met Sophie van Bijsterveld op Nieuwwij.nl.

Greco Idema is hoofdredacteur van Reliwerk.nl. 
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development