“Veel theologen en religiewetenschappers zijn vooral mensgericht en niet erg zakelijk onderlegd” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 4 juni 2012

“Veel theologen en religiewetenschappers zijn vooral mensgericht en niet erg zakelijk onderlegd”

Meegaan met moderne ontwikkelingen: menig werkzoekende reli-professional kan volgens André Mulder voordeel uit dit motto halen. Als lector Theologie en Levensbeschouwing aan hogeschool Windesheim heeft hij meegewerkt aan een interessant onderzoek (2011) over de werkgelegenheid voor loonverdienende en zelfstandig ondernemende reli-profs. In dit tweede deel van de 10-delige serie over arbeidsmarktkansen voor reli-professionals (deel 1 vind je hier) verklaart Mulder waarom de winst vooral ligt in religieus shoppen en professioneel zaken doen.

Door: Robert Reijns

Hoe denkt u over de huidige en toekomstige werkgelegenheid voor reli-professionals die werkzaam zijn voor kerken?
“Als ik kijk naar de huidige maatschappelijke situatie, zie ik een doorgaande afkalving van gevestigde kerken als de PKN en de RKK. Dat betekent dat daar arbeidskansen voor mensen in loondienst op dit moment nog redelijk zijn – denk aan kerkelijk werkers, pastoraal werkers en predikanten – maar op termijn zullen afnemen. We zien natuurlijk al dat gemeenten en parochies worden samengevoegd. Vaak is er dan tijdelijk een adviseur nodig – dat zou een reli-prof kunnen zijn – maar dan nog verdwijnen er veel arbeidsplaatsen. Opvallend is dat HBO-theologen veel vaker aan de slag komen, maar dan wel in dikwijls kleine functies, bijvoorbeeld voor (maximaal) twee tot drie dagen werk en veelal in tijdelijke dienst. In meer orthodoxe en evangelicale kerken zie ik nog wel groei; namelijk door stijging van het aantal leden, door het samenklonteren van evangelische gelovigen en door projecten van church planting. Je ziet ook dat zich hier nieuwere vormen van kerk-zijn ontwikkelen. Maar of dit ook op de langere termijn veel werkgelegenheid zal opleveren is onduidelijk.”

Sommige theologen en religiewetenschappers overwegen dan maar om (gedeeltelijk) het onderwijs of de zorgsector in te gaan. Hoe groot is daar de kans op werk?
“Wat scholen betreft is er een blijvende vraag naar docenten godsdienst/levensbeschouwing; de kansen zijn nu en op termijn goed. Behoefte aan eerstegraads opgeleide docenten is de afgelopen tijd toegenomen in verband met de invoering van godsdienst als examenvak. In de zorginstellingen vindt een herbezinning plaats op de rol en plaats van de geestelijk verzorger. Hoe de werkgelegenheid zich binnen de verschillende zorgsectoren zal ontwikkelen is niet makkelijk te voorspellen. Hoewel de bevolking vergrijst, de zorgvraag toeneemt en er steeds meer erkenning komt voor het belang van begeleiding bij existentiële vragen (te zien aan veranderende wetgeving), is het de vraag hoe deze zorg in de toekomst georganiseerd wordt. Mijn vermoeden is dat steeds meer een beroep gedaan zal worden op geestelijk verzorgers die ingehuurd kunnen worden op uurbasis en dat het aantal aanstellingen in loondienst zal verminderen. We zien deze tendens al in de jeugdzorg.”

Je hoeft natuurlijk niet per se loonverdiener te blijven. Wat kun je als zelfstandig ondernemer bereiken?                                
“Je kunt er inderdaad voor kiezen om als zelfstandige een eigen bedrijf te beginnen. Bijvoorbeeld door cliënten, groepen of instellingen en bedrijven te adviseren over en te begeleiden bij levensbeschouwelijke vragen; of door samen rituelen te ontwerpen. Voor zulke ZZP’ers is in mijn ogen de markt groeiende. ZZP’ers kunnen immers producten op maat aanbieden die precies passen bij de vraag van de klant. Veel is afhankelijk van hun eigen profiel: wat maakt mij aantrekkelijk voor de klant? Wat is het specifieke product dat ik aanbied? Kunnen ze een marktsegment aanboren? Bijkomend voordeel is dat ZZP’ers niet op voorhand gebonden zijn aan voorschriften van instituties of tradities. Uit ons onderzoek onder reli-ondernemers blijkt dat velen van hen dat juist zo prettig vinden aan hun werk. Of ze voldoende werk vinden hangt vooral samen met hun ondernemerschapskwaliteiten: kunnen ze ‘zichzelf in de markt zetten’? Of die markt wordt aangeboord hangt dus ook af van commerciële vaardigheden, maar ook van de creativiteit en de flexibiliteit van de reli-ondernemers.”

Hoe komt het eigenlijk dat de mogelijkheden voor ZZP’ ers uitbreiden?
“Ik vermoed dat het aandeel ‘zwevende gelovigen’, zoals de socioloog Joep de Hart het noemt, nog wel wat zal groeien. Kansen genoeg dus voor de reliprof. Het aandeel ongebonden spirituelen in ons land is ongeveer 25%. Dat betekent dat er in potentie een markt zou kunnen zijn voor begeleiding op het terrein van levensvragen, rituelen en zo meer. Die arbeidskansen hebben te maken met de deinstitutionalisering en individualisering van religie. Geloven en religie zijn vooral een persoonlijke keuze en de levensbeschouwelijke identiteit van iemand is steeds meer het resultaat van persoonlijke constructie. De markt en de media spelen in toenemende mate een rol in de vormgeving aan het gelovige profiel van iemand. Sommige mensen zoeken het wel in de kerk, maar een meerderheid niet. Zij laten zich inspireren en vormen door wat zich aandient in tijdschriften, op de tv, in films, in cursussen en trainingen. Daarbij zie je dat niet per se één traditie wordt gebruikt, maar dat men shopt uit diverse religieuze winkels. ZZP’ers die zich niet binden aan een kerk of moskee, maar die zich op de vrije markt van zingeving begeven, kunnen flexibel inspelen op dit soort processen en zeer klantgericht werken. Juist zij hebben de kans om werk te vinden, te creëren, waarin wordt aangesloten bij de hedendaagse processen van zingeving.”

Welke tips geeft u mee aan personen die in loondienst willen werken, en welke aan (toekomstige) ZZP’ers?
“Tegen studenten op Windesheim zeg ik altijd: kies voor het onderwijs als je in loondienst wilt werken, daar liggen voorlopig nog veel kansen. Onderzoek dus of dat iets voor je is en volg didactische scholing. Voor mensen die als ZZP’er aan de slag willen is het zeer belangrijk om zichzelf te kennen: wat is je verlangen, wat zou je voor mensen of bedrijven willen betekenen én waar liggen jouw talenten? Vervolgens is training op het gebied van marketing, PR, financiën enzovoorts een must om een levensvatbaar bedrijf te kunnen opzetten. Uit ons onderzoek bleek bijvoorbeeld dat daar een knelpunt zit. Veel theologen en religiewetenschappers zijn vooral mensgericht en niet erg zakelijk onderlegd of ingesteld. Weinig van hen kunnen van hun reli-bedrijfje leven. Ondersteuning en vorming op dit terrein is nodig: hoe vind ik de niche? Hoe bereik ik mijn klanten? Wat is een verantwoorde prijsstelling? De passie die veel reli-ondernemers hebben voor dit werk kan alleen maar blijven stromen als er voldoende geld in het laatje komt. Sleutelwoord bij ondernemerschap is daarbij natuurlijk: netwerken.”

Robert Reijns is cultureel antropoloog en werkzaam voor o.a. Nieuwwij.nl
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development