“Soms schrik ik van conservatieve en kritiekloze houding studenten” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 5 juli 2012

“Soms schrik ik van conservatieve en kritiekloze houding studenten”

Regelmatig legt de redactie van Reliwerk enkele vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd: Willem Marie Speelman, wetenschappelijk medewerker van het Franciscaans Studiecentrum aan Tilburg University.

Door: Marjolein Rikmenspoel

Je laat de stem van St. Franciscus in onze tijd klinken via @franciscustweet.  Leg eens uit hoe dit werkt voor jou?
“De schat aan levenswijsheid die Franciscus ons nagelaten heeft wilde ik ruim een jaar geleden in tweets verspreiden. Ik begon voor mijn doen voortvarend met iedere week een citaat uit Franciscus’ geschriften. Maar na een paar weken bleek het me moeite te kosten. Ik mis in de social media het directe contact met mensen van vlees en bloed.”

Welke ontwikkeling in interesse zie jij bij de studenten op de universiteit?
“De jonge studenten die ik nu in mijn colleges tref zijn echt van na de decennia van protest en kritiek: ze zijn veel opener ten aanzien van kerk, theologie en spiritualiteit. Soms schrik ik zelfs van hun in mijn ogen conservatieve en kritiekloze houding. Maar ik zie ook de invloed van de hypes als fitness, wellness en mindfulness. Net als met het twitteren zijn de grote klassieke tradities misschien nog alleen maar behapbaar in 140 tekens en eenvoudige oefeningen.”

Om haar 25-jarig bestaan te vieren organiseerde het Franciscaans Studiecentrum in 2010 een studiedag, getiteld De crisis als kans: een franciscaanse visie op de huidige crisis. Welke betekenis heeft de bestudering van christelijke spiritualiteit voor actuele maatschappelijke kwesties?
“Een belangrijke vraag! Ik mis in de media de spirituele dimensie van de actuele kwesties. Veel mensen hebben echt geen flauw benul van hun eigen spirituele capaciteiten en gebreken en hoe die hun kijk op de wereld en het leven beïnvloeden. Toen ik een econoom zei dat werk spiritueel gezien een kwestie is van ‘iets goeds om handen hebben’ en dat de samenleving gegrondvest is in ‘delen’, keek hij me glazig aan. Het gesprek viel even stil. Hij antwoordde toen dat dit wel ver af staat van de monetaire economie. Ik denk dat het andersom is, dat de monetaire economie ver af staat van…
De christelijke spiritualiteit heeft als eigen insteek – naast al die andere, prachtige benaderingen! – de ommekeer of ‘bekering’, namelijk van zwakheid in kracht, lijden in vreugde, armoede in rijkdom, vijandschap in vriendschap, ziekte in gezondheid, eenzaamheid in gemeenschap, dood in leven. Dat is iets wat je niet in drie woorden kunt uitleggen, maar moet worden geleefd om te kunnen worden verstaan.”

Op Linkedin vermeld je expliciet dat je vader bent (al ruim 16 jaar): hoe werkt je vaderschap door in je werk?
“Toen ik vader werd leerde ik de wereld te zien vanuit het kind. Ik mocht bijvoorbeeld de Nederlandse taal opnieuw leren, met zijn ongekende variaties op voltooid deelwoorden en rare zegswijzen. Ondertussen leerde ik mijn kinderen te spreken. Ik merkte dat ik in hen geloof. Zo leerde ik inzien wat geloof eigenlijk is: zien wat niet zichtbaar is. Toen Abram vader werd (Genesis 17) zag hij God, kreeg hij een nieuwe naam en werd hij vader van alle gelovigen. Van God kreeg hij de weg, de naam en het geloof, zodat hij in zijn kinderen kansen kon zien, ook als de zaken er hopeloos voorstaan. Een vader ziet kansen, in zijn kinderen, maar ook in andere mensen.”

Je spreekt geregeld over de waarde van het ritueel in de liturgie. Welke ontwikkelingen zie je op dit vlak voor de toekomst nu steeds minder mensen hieraan deelnemen?
“Ik zeg over de hele liturgie als ritueel en ook rituelen in het algemeen dat zij voorafgaan aan het spreken, denken en begrijpen. De functie van rituelen is niet alleen dat zij handelingsmodellen aanleren, maar ook en vooral dat zij de mens geloof, hoop en liefde geven. Die deugden zijn nergens te krijgen en ook niet aan te leren: die ontvang je alleen als je je overgeeft in rituelen. En ik meen dat de oeroude, tergend langzaam gegroeide Rooms-katholieke liturgie in onze cultuur het diepst gewortelde en meest omvattende ritueel is dat er is. Als mensen over hun persoonlijke hindernissen heen zijn en oprecht zoeken, omdat ze wel moeten (in een crisis bijvoorbeeld), dan vinden ze die weg wel terug. Ik vind het jammer dat sommige gelovigen, waaronder ook priesters, krampachtig met dit ritueel omgaan. Dat is niet nodig, en ook niet goed, want je moet je over kunnen geven.”

Marjolein Rikmenspoel is auteur van twee boeken over spirituele intelligentie en schrijft ook interviews voor het blad ‘Vrouw in de Regio’.
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development