“Ik ben een ondernemer die aardigheid heeft in theologie en geloof” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 16 augustus 2012

“Ik ben een ondernemer die aardigheid heeft in theologie en geloof”

Regelmatig legt de redactie van Reliwerk enkele vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd: Désiré Brokerhof, theoloog en eigenaar van Oase Media. Volgende maand verschijnt het eerste nummer van ‘zijn’ gratis magazine Geloven in Nederland

Door: Greco Idema

Wat ben je meer? Theoloog of ondernemer?
“De suggestie van een tegenstelling is wat lastig. Ik ben namelijk een ondernemer, die aardigheid heeft in het terrein van theologie en geloof. Zonder de inhoud waarmee ik bezig ben zou het ondernemerschap me minder boeien. Ze hebben wel eens gezegd dat ik het verkeerde vak heb gekozen en dat ik op een ander gebied meer geld had kunnen verdienen. Misschien is dat zo, maar dat is niet de hoofdzaak. Als ondernemer wil je natuurlijk graag succesvol zijn en geld verdienen. De inhoud echter, de levensvragen en de geloofsvragen zijn minstens zo belangrijk.”

Je bent initiatiefnemer van Oase Magazine, een periodiek voor dagopeningen in vooral het christelijk voortgezet onderwijs. Je hebt me recent verteld dat jullie met dit blad iets van 60-70% van de ‘dagopeningen-markt’ hebben. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Concurrenten weggekocht, miljoenen geïnvesteerd?
“We bedienen zelfs bijna 80% van de markt op dit moment. We hebben geen concurrenten weggekocht en alleen in tijd geïnvesteerd. Vooral hard gewerkt en uren zonder verdiensten gedraaid. Waar het vooral op aankomt is, dat je met je aanbod goed aansluit bij de wensen van de gebruikers. De combinatie van een goed bijbels fundament en een royaal gedifferentieerd keuze-aanbod zijn voor scholen de doorslaggevende punten geweest om Oase Magazine te gaan gebruiken.
Bij de start van Oase Magazine hadden we het geluk een grote groep bekende en nieuwe, goede auteurs bij het werk te kunnen betrekken. Momenteel schrijven er zo’n 50 mensen mee aan het blad en dat garandeert verscheidenheid in beleving, stijl, moeilijkheidsgraad, overtuiging en humor. Allemaal wezenlijke ingrediënten voor kwaliteit. En uiteindelijk wint de kwaliteit, daar ben ik van overtuigd.”

Volgende maand verschijnt Geloven in Nederland. Een magazine dat gratis aan tienduizenden mensen wordt gestuurd. Waarom heb je besloten dit magazine te gaan maken?
“Er is een praktische reden: ik wil graag met de publicaties die we maken (Oase Magazine, Zinboekjes en Zincards, gebedenbundels) meer geïnteresseerden bereiken. We hebben geïnspireerde inhoud te bieden. Dus zoiets als: ‘Tekst zoekt lezer’. Ook dan geldt: dan moet je het goed doen en kwaliteit bieden. Met zomaar een foldertje ben je een van de velen. Met een goed, inhoudelijk magazine val je op en hebben mensen aandacht voor je.
Maar er is een veel belangrijker ideële reden: we leven in Nederland langzamerhand in een samenleving, waarin geloven in de hoek is gezet. Er heerst een sfeer van: geloven doe je maar privé en daar willen we geen last van hebben. Maar dat druist tegen het karakter van geloven in. Geloven doe je met heel je hart, heel je verstand en heel je gevoel. Dat kun je niet uitschakelen. Met het blad wil ik meer aandacht vragen voor geloven. Breed gezien, want alle geloven horen er wat mij betreft bij. Gelovigen hebben elkaar nodig. Moeten de handen ineen slaan en samen optrekken. Te lang is er strijd en concurrentie tussen mensen met verschillende visies. Het is tijd voor gesprek en uitwisseling. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen.”

Wat kunnen we verwachten in dit eerste nummer?
“In het redactioneel van Hilde van Halm, die de kar van dit magazine trekt, is een uitgebreider fundering te lezen van wat we met het blad willen. Het hoofdartikel gaat over de visies van Frankl en Maslov. Is de ontwikkeling van je identiteit nu het sluitstuk als alle basisvoorwaarden zijn vervuld, of is geloof een kracht aan de basis, die je er doorheen sleept als het leven moeilijk is? Frankl: wie een waarom heeft om te leven, kan bijna elk hoe verdragen. Een indrukwekkend geloofsgetuigenis van iemand die het concentratiekamp overleefde! Verder een column van Awraham Soetendorp, ook een bruggenbouwer. En columns vanuit christelijke, islamitische en hindoeïstische hoek. En in het hart inspirerende teksten, die rechtenvrij mogen worden overgenomen door andere (kerk)bladen. Inspiratieservice, zeg maar. Wat dat betreft merk je dat het uit hetzelfde nest komt als Oase Magazine. We willen anderen graag bezielen en bezinning bieden. En andere instellingen de ruimte geven hun geluid te laten horen, ook via advertenties. En we willen gewone Gelovige Nederlanders portretteren. GN’ers noemen we ze. En daar zijn er heel veel van!”

Is Geloven in Nederland een concurrent voor bladen als Het Vermoeden en VolZin? Immers: jullie hebben dezelfde doelgroepen en moeten leven van dezelfde adverteerders…
“We starten met een oplage van 30.000. Vier nummers in 2013. Volgend jaar september met een verhoogde oplage. Natuurlijk kan dat alleen als er voldoende adverteerders zijn, die het blad een financiële basis geven. We kunnen met enthousiasme melden dat we onze doelen voor het kennismakingsnummer ruimschoots hebben gehaald! Het vermoeden en Volzin zijn bladen met een abonnementensysteem. Daar betalen de lezers voor het blad. Dat is bij ons niet het geval. Het is dus appels met peren vergelijken.
Qua oplage moeten de adverteerders bij ons zijn, dat is duidelijk. Wat dat betreft werkt dat wellicht concurrerend. Maar daar gaat het ons niet om.”

Greco Idema is hoofdredacteur van Reliwerk. Geïnteresseerden in ‘Geloven in Nederland’ kunnen een gratis exemplaar aanvragen via http://www.oasemedia.nl/shop/product/145
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development