“Ik kom altijd tijd tekort” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 4 september 2012

“Ik kom altijd tijd tekort”

Regelmatig legt de redactie van Reliwerk enkele vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd: Marcel Sarot, hoogleraar fundamentele theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology. Hij sprak bij de opening van het academisch jaar op maandag 3 september een rede uit onder de titel ‘Theologie: Een dwaze wetenschap?’.

Door: Marjolein Rikmenspoel

Het aanbod van en binnen theologiestudies neemt af. Kunnen studenten in 2025 nog wel theologie studeren in Nederland?   
“Daar ziet het gelukkig wel naar uit. Wij zien nu niet zozeer een afbouw van de theologie als wel een verplaatsing van openbare naar bijzondere (confessionele) instellingen. Sommige van deze instellingen houden al jaren een stabiel aantal studenten en bovendien zal er binnen de kerken behoefte blijven aan theologen. De beroepsperspectieven van de afgestudeerde theoloog zijn goed. Ik hoop dat (aankomend) studenten gaan ontdekken dat theologie ook een zeer interessante studie is voor wie niet weet wat te kiezen! Er zit van alles in: historische vakken, literaire vakken, sociale wetenschappen en filosofie.”

In uw rede van 3 september grijpt u terug op het gedachtegoed van kerkvader Prosper van Aquitanië en van Erasmus. Is het niet de uitdaging voor hedendaagse wetenschappers om met nieuwe inzichten te komen?
“In de theologie proberen wij te laten zien hoe een boodschap van tweeduizend jaar geleden nog altijd relevant is. Daarbij kunnen wij veel leren van hoe men in het verleden, bijvoorbeeld in de tijd van Prosper of in de tijd van Erasmus, met die boodschap is omgegaan.”

U bent als Reverend werkzaam binnen het aartsbisdom Utrecht. Wat houden uw taken in en hoe ervaart u dit werk in relatie tot en in wisselwerking met uw wetenschappelijke taken?
“Ik doe als permanent diaken in het aartsbisdom parochiewerk: zondagse vieringen, weeksluitingen in het verzorgingshuis, huisbezoek, doopjes, begrafenissen en huwelijken. Daarnaast ben ik als diaken bestuurslid van de studentenparochie en behoort het tot mijn taak theologie dichter bij de mensen te brengen door lezingen te houden, zoals in parochies en ook voor studentenverenigingen. Dit heeft een positieve invloed op mijn werk aan de universiteit; ik kan met studenten vanuit eigen ervaring spreken over werken in de kerk en dat is van groot belang. Ik doe het met veel plezier.”

Wie is voor u persoonlijk een voorbeeld in uw werk en waarom?
“Mijn leermeester, Vincent Brümmer. Hij heeft mij geleerd zelfstandig na te denken over theologische vraagstukken. Hij is bovendien heel trouw in relaties. Ook twintig jaar na mijn promotie hebben wij nog veel contact. En aan de vooravond van zijn begrafenis kan ik niet nalaten Han Adriaanse, de voormalig hoogleraar godsdienstwijsbegeerte uit Leiden, te noemen. In elke fase van je loopbaan zijn er mensen van wie je denkt: die weet zo veel, daar kan ik nooit aan tippen. Hij was zo iemand. Absoluut integer en moedig in zijn jaren van ziekte. Hij is een persoonlijk mentor aan wie ik veel heb te danken.”

Waarin beleeft u buiten uw werk ontspanning, vreugde en inspiratie? 
“In willekeurige volgorde: het lezen van Victoriaanse romans, muziek, wandelen en fietsen, vaak met mijn vrouw. Ik hou ook van reizen. Ik ben net terug uit Egypte. En ik noem hier mijn gezin, bomen met vrienden, een mooie viering in de kerk en gebed. Er is nog veel meer in het leven dat mij aantrekt: ik kom altijd tijd tekort!”

Marjolein Rikmenspoel is auteur van twee boeken over spirituele intelligentie en schrijft ook interviews voor het blad ‘Vrouw in de Regio’.
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development