“Predikant is generalist in tijd van toenemende specialisatie” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 11 september 2012

“Predikant is generalist in tijd van toenemende specialisatie”

Regelmatig legt Reliwerk enkele vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd: Bert Altena, predikant in Assen.

Door: Greco Idema

Hebben predikanten eigenlijk niet een onmogelijk beroep? Je moet als predikant immers alles tegelijkertijd zijn: kunstenaar, psycholoog, acteur, geestelijk verzorger en al die andere beroepen…
“Het vak van predikant vraagt een verscheidenheid aan vaardigheden. Je bent eigenlijk generalist in een tijd van toenemende specialisatie. Voor mij zelf maakt dit het echter juist zo boeiend. Het is de veelzijdigheid en de gevarieerdheid die mij aantrekt en waarvan ik inmiddels (na bijna een kwart eeuw) heb gemerkt dat die bij mij persoonlijk past.”

Mag een predikant atheïst zijn?
“Dat lijkt me best lastig te zijn. Natuurlijk is er een soort theologisch atheïsme, dat beweert dat God niet bestaat (in de zin van dat je dat na kunt rekenen of bewijzen) maar zich wel doet gelden. Voor de meeste mensen levert dat alleen maar verwarring op, als je je om die reden een atheïstische dominee noemt. Het is veel belangrijker dat je als predikant helder maakt waarom we in de kerk over en tot God spreken.”

Wie is uw grote voorbeeld als het gaat om het preken?
“Ik heb niet echt een groot voorbeeld waarmee ik dweep. Ik heb veel geleerd van de Duitse praktisch theoloog Henning Luther, wat betreft zijn opvatting over wat preken eigenlijk is. Daarover vind je overigens ook iets in mijn proefschrift terug. Een aantal preken van Paul Tillich hebben me ook wel geïnspireerd. Altijd over de grote thema’s uit het menselijk bestaan en dan in relatie met de kernen van het protestantse geloof. Geen exegetisch geneuzel, maar krachtige taal. Verder leer je het meest van vaak terloopse opmerkingen van gemeenteleden en mensen uit je persoonlijke omgeving.”

Bent u in al die jaren veranderd qua geloof?
“Als je moet zeggen dat er niets veranderd is, zou dat zorgwekkend zijn. Toch denk ik dat in de kern er niet veel gewijzigd is. Ik vind het nog steeds waardevol en verrijkend om vanuit een gelovige houding in het leven en in de wereld te staan. Het geeft diepgang en draagkracht. Daarnaast vind ik het nog steeds belangrijk dat geloof geen kwestie is van een in isolement uitgeoefende hobby, maar dat de kerk en de gelovigen en dus ook een predikant maatschappelijk betrokken is en daarin de grote woorden van gerechtigheid en vrede probeert waar te maken.”

U was op uw website recent niet zo enthousiast over het manifest ‘Dominee 2.0’ van een groep jonge predikanten die verandering willen. Achteraf niet een beetje spijt van deze kritiek?
“Wat mij een beetje stoorde was dat in het manifest van de jonge a.s. collega’s de suggestie wordt gewekt dat het in de kerk maar een duffe boel is. Misschien vind je dat als je jong bent, maar dat is toch wat te ongenuanceerd, ook al mag je dat zijn als je jong bent. Er is in de kerk genoeg ruimte, maar je moet die wel durven zoeken en nemen. Wat staat ze in de weg? Daarnaast raak ik altijd geprikkeld als er denigrerend gedaan wordt over het gewone handwerk van de predikant, bezoekwerk, belangstelling tonen bij rommelmarkten, fietstochten, bejaardenmiddagen enzovoort. Aandacht voor mensen is juist de kern van je beroep. Als dat uitgespeeld wordt tegen aandacht voor de zogenaamde échte geloofsthema’s, zoals in het manifest gebeurde, irriteert mij dat.”

Greco Idema is hoofdredacteur van Reliwerk.nl 
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development