“Theologie is nog steeds a man’s world, het wordt tijd dat dat verandert” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 18 september 2012

“Theologie is nog steeds a man’s world, het wordt tijd dat dat verandert”

Regelmatig legt Reliwerk een aantal vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd: Manuela Kalsky, directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) en de website Nieuwwij.nl én sinds 1 januari 2012 bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij bekleedt hier de Edward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving.

Door: Greco Idema

Zoals aangegeven bent u al weer zeven, acht maanden bijzonder hoogleraar aan de VU. Een leuke baan of valt het tegen?
“Het was wel even wennen. Een academisch bedrijf is weer heel anders dan een project waar je zelf leiding aan geeft via een eigen onderzoeksteam en een multimediale website waar vooral veel jonge mensen aan meewerken. Op de universiteit zit je meer in structuren gevangen, het is minder bruisend en wat bureaucratischer allemaal. Gewoon anders, maar je hoort me echt niet klagen. Ik ben met open armen ontvangen en overal bij betrokken. Het enige wat wel een probleem is, is dat mijn dag nog steeds maar 24 uren telt. Over twee maanden houd ik mijn oratie, maar eerst ga ik nog met een VU-delegatie naar de Universiteit van Beijing om over de website Nieuwwij.nl en het onderzoek erachter te vertellen.”

U bekleedt de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving. Hebt u nou alle boeken van Schillebeeckx doorgenomen voordat u met uw hoogleraarschap begon?
“Nee. De leerstoel heeft niet ten doel het werk van Edward Schillebeeckx te bestuderen. Dat gebeurt via de Stichting Schillebeeckx aan de Radboud Universiteit. Deze leerstoel aan VU wil theologie beoefenen in de geest van Schillebeeckx. Theoloige en Samenleving met elkaar verbinden. Of in de woorden van Schillebeeckx: op zoek gaan naar de sporen van God in onze samenleving, waarin de kerken leeglopen maar desondanks veel belangstelling voor religie is. En, niet te vergeten, waarin mensen met  verschillende religieuze en culturele achtergronden nu moeten samenleven.”

Waarom zijn zo weinig vrouwen (bijzonder) hoogleraar?
“Dat moet u aan degenen vragen die voor het diversiteitsbeleid op de universiteiten verantwoordelijk zijn. Theologie is wat dat betreft nog steeds a man’s world, en het wordt tijd dat dat verandert. Er zijn inmiddels onderzoeken die aantonen dat diversiteit in een bedrijf veel betere prestaties tot stand brengt. Dat geldt dan niet alleen voor de man-vrouw verhouding, maar ook voor wat betreft kleur, etniciteit, levensbeschouwing en leeftijd. Het gaat wel veranderen.”

Op 12 november houdt u uw oratie. Wat kunnen we hiervan verwachten?
“12 november is de geboortedag van Edward Schillebeeckx. ‘s Ochtends is er een mini-symposium in De Nieuwe Liefde dat over zijn visie op het omgaan met de verschillende religies gaat. De Duitse theoloog Hermann Häring, lange tijd werkzaam als hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, gaat daar een verhaal over houden en ook Peter Nissen, eveneens Nijmegenaar, zal een bijdrage leveren. Kijk binnenkort op www.denieuweliefde.com voor meer informatie. ‘s Middags komt de vraag naar de omgang met religieuze diversiteit in mijn oratie terug. En natuurlijk komt ook de zoektocht naar een nieuw wij in Nederland ter sprake. Dat is het onderzoeksproject waar we op dit moment aan het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) mee bezig zijn en dat via de leerstoel wordt voortgezet.”

Hoe denkt u over de toekomst van de theologiestudie in Nederland? Kan er over 10, 15 jaar nog wel theologie gestudeerd worden in Nederland?
“Ik betwijfel het. Ik denk dat de universiteit steeds meer in de richting van religious studies zullen gaan. Een faculteit waar verschillende religieuze en spirituele stromingen kunnen worden bestudeerd, en dus niet alleen meer christelijke theologie. Dat is de toekomst, denk ik. Maar goed, in de toekomst kijken is ook weer koffie-dik-kijken. In de jaren zestig van de laatste eeuw dacht men ook dat de hele wereld seculier zou worden en religie geleidelijk aan met de toenemende welvaart zou verdwijnen. De overgrote meerderheid van de wetenschappers was hiervan overtuigd. Een enorme vergissing. West-Europa is een seculier eilandje, omgeven door een oceaan aan religies. Dus wie weet wat ons in een geglobaliseerde wereld en de daarmee samenhangende migratie nog te wachten staat. Een herkerstening van Nederland vanuit Afrika en Latijns-Amerika? Het zijn spannende tijden.”

Greco Idema is hoofdredacteur van Reliwerk 
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development