“Post-refo’s hebben vaak schroom om over hun achtergrond te praten” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 8 oktober 2012

“Post-refo’s hebben vaak schroom om over hun achtergrond te praten”

Regelmatig legt Reliwerk een aantal vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd: Reintje Joke Stomphorst. Stomphorst organiseert op 3 november de ontmoetingsdag ‘Refoorbij’ in Hattem voor post-refo’s.

Door: Greco Idema

Hoe lang hebt u nagedacht over het woord ‘Refoorbij’?
“Over ‘Refoorbij’ heb ik niet lang nagedacht. In een gesprek met een andere post-refo probeerden we verschillende manieren uit om ons aan te duiden. Oud-refo’s? Post-refo’s? Ex-refo’s? In ieder geval waren we allemaal refo voorbij. Ik zocht een neutrale omschrijving. Het zijn ‘post-refo’s’ geworden. En ‘refoorbij’ was als aanduiding voor de ontmoetingsdagen in het kielzog geboren, net zo simpel als het hier beschreven staat.”

Wat hebt u met de Reformatorische traditie? Bent u zelf ook een post-refo?
“Ik ben zelf een post-refo. Christelijke gereformeerd geboren en getogen. Het was een kleine wereld waarin de kerk een grote plaats had. Ik ben er uit gestapt maar raakte daarmee ook een vertrouwde sociale omgeving kwijt. In mijn studententijd kwam ik meer post-refo’s tegen, al noemde ik die toen nog niet zo. Sommigen zijn tot op de dag van vandaag mijn beste vrienden. Ik gun iedere post-refo de mogelijkheid om met mensen te reflecteren op zijn of haar reformatorische wortels.”

Toen ik de tekst over ‘Refoorbij’ las dacht ik: da’s een gat in de reli-markt. Denkt u dat zelf ook?
“Mijn ervaring is dat post-refo’s een verhaal te vertellen hebben, terwijl er weinig aanbod is van mensen die feeling hebben met hun achtergrond. In de tijd dat ik gemeentepredikant was, leek het wel alsof mensen het aan me roken. Binnen de gemeenten kwam ik binnen de kortste keren met post-refo’s in contact. Dat waren mensen die wel kerkelijk betrokken gebleven waren maar de bevindelijk gereformeerde traditie achter zich gelaten hadden. Of dachten dat ze die achter zich gelaten hadden, maar de sporen daarvan nog met zich mee droegen. Daarnaast kreeg ik o.a. bij uitvaarten contacten met post-refo’s die de kerk verlaten hadden. Ik heb die gesprekken altijd een plezierige en zinvolle kant van mijn werk gevonden.”

De entreeprijs voor ‘Refoorbij’ is € 62,50 incl. lunch. Is dat niet een beetje duur of valt dat wel mee vindt u?
“Post-refo’s hebben vaak schroom om over hun achtergrond te praten. Ik wil daar met respect mee omgaan. Veel andere begeleiders hebben nauwelijks zicht op de specifieke refo-kenmerken. Ik wil kwaliteit in de begeleiding bieden. De doelgroep verdient dat. Een ontmoetingsdag organiseren is nieuw, des te meer reden zorgvuldig te zijn. De eerste bijeenkomst organiseer ik samen met een psycholoog, die ook een reformatorische achtergrond heeft. Het gaat bovendien niet om grote aantallen. We hebben een maximum van 16 deelnemers. Daar past deze prijs bij.”

Kunnen we binnenkort ook een Gerefovoorbij en een Katholiekvoorbij verwachten?
“Ik weet niet of er binnenkort een Gerefoorbij of Katholiekvoorbij komt. Denk je dat er naast het aanbod wat ik doe behoefte is bij mensen voor een andere invalshoek? Dan zou ik het ze gunnen. Ik weet dat ik de post-refo’s wat te bieden heb. Mensen uit andere denominaties zijn van harte welkom. We kunnen in een oriënterend gesprek kijken of ook zij hun voordeel kunnen doen met mijn begeleiding.”

Voor meer informatie over Refoorbij: klik hier.

Greco Idema is hoofdredacteur van Reliwerk
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development