“Het is belangrijk dat er betaalde religiejournalisten blijven” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 26 oktober 2012

“Het is belangrijk dat er betaalde religiejournalisten blijven”

Regelmatig legt Reliwerk een aantal vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd: Daniël Gillissen, chef redactie kerk en religie van het Nederlands Dagblad.

Door: Greco Idema

Hoe gelovig moet je zijn als chef redactie kerk en religie van het Nederlands Dagblad?
“Héél gelovig! Haha. Tsja, wat is heel gelovig? Wil je een antwoord op de schaal van 1-10? Ik ben vaak kleingelovig, dus misschien scoor ik dan maar een 1. Het Nederlands Dagblad is een orthodox-christelijke krant die temidden van het nieuws van alle dag ‘Gods Werkelijkheid’ wil laten zien. Hiervoor heb je betrokken gelovige journalisten nodig die vanuit een innerlijke overtuiging werken. Dat geldt niet alleen voor mij als chef van de redactie kerk en religie, maar alle journalisten van het Nederlands Dagblad.”

Wat plaatsen jullie wel en wat plaatsen jullie niet? Een Happinez-festival bijvoorbeeld, kunnen we daarover iets lezen in het Nederlands Dagblad?
“Ja, in principe wel. In de eerste plaats zijn journalistieke afwegingen leidend. Is het nieuws? Gebeurt er iets nieuws? Daarna speelt ‘service’ aan de lezer een rol. En onze lezers zijn voor een groot deel orthodox-christelijk, dus zullen voor evenementen uit die hoek aandacht krijgen.
Ik omschrijf het vaak door een aantal rondjes in elkaar op een papier te tekenen. De buitenste ring omvat het brede terrein van kerk en religie. Daar valt alles onder wat met religie te maken heeft. Echt nieuws binnen die grote ring zal altijd aandacht krijgen in het Nederlands Dagblad. Hoe dichter je toe gaat naar de binnenste ring, hoe groter de kans is dat wij het nieuws vinden. Dan brengen we overigens ook wat lezers minder leuk vinden en soms omschrijven als ‘geharrewar’ tussen kerken. We selecteren daarop, maar als wij het als relevant bestempelen, aarzelen we niet. Alleen het goede en positieve nieuws brengen, zou een vertekend beeld geven. Andersom overigens ook.
Om het beeld met de ringen concreter te maken: doden tijdens de hadj zijn nieuws. Zelfs het aantal Nederlandse deelnemers aan de islamitische bedevaart vermelden wij. Maar het is niet zo wij dagelijkse reportages uit Mekka plaatsen – daargelaten of we als christelijke journalisten welkom zijn. Daarentegen maken we wel een reportage bij een Nederlands-gereformeerde vrouwendag.
Om terug te komen op de vraag: wij zijn geen uithangbord van een Happinez-festival, dus zullen daar niet kritiekloos verslag van doen. Maar is er een nieuwsaanleiding om het jaarlijkse evenement te bezoeken, dan is er geen reden dat te laten.”

Wat vind je van de kwaliteit van de religiejournalistiek in Nederland? Wie is hét voorbeeld van hoe het zou moeten?
“Ik ben blij dat er nog een redelijk aantal journalisten is dat zich bezighoudt met religiejournalistiek in Nederland. Een aantal landelijke en regionale kranten heeft kundige journalisten in dienst. Daarnaast is er nog een groep freelancers met verstand van zaken. Het meest zichtbaar vond ik dat de laatste jaren bij de synode van de Protestantse Kerk in Nederland waar soms wel acht religiejournalisten aanwezig waren! Dat is belangrijk omdat blijkt dat religie volop een rol speelt in de samenleving – ondanks pogingen van sommigen om levensovertuigingen achter de voordeur terug te dringen. Jammer is dat het ANP de afgelopen tien jaar de volledige redactie geestelijk leven heeft opgeheven. Via die weg kreeg religienieuws natuurlijk een brede(re) verspreiding.
Hét voorbeeld van hoe het zou moeten, heb ik niet. Ik ben onbescheiden genoeg om na te streven dat het Nederlands Dagblad hét voorbeeld is als het om religiejournalistiek gaat. Goed geïnformeerd, snel en kundig; met goede nieuwsverhalen en diepgaande achtergrondartikelen. De waarheid gebiedt te zeggen dat dit natuurlijk niet altijd lukt. We hebben een beperkte mankracht, beperkt budget. Niettemin, het is mijn streven.
Belangrijk is dat er betaalde religiejournalisten blijven. Net als bijvoorbeeld de lokale en landelijk politiek kunnen ook kerken niet zonder gespecialiseerde journalisten die volgen wat er op die plekken gebeurt.”

Hoe groot is de kans dat het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad over 5 jaar gefuseerd zijn?
“Ik heb werkelijk geen idee. In deze onzekere tijden voor media moet je een profeet zijn om daarover voorspellingen te kunnen doen. Er zijn tal van overeenkomsten tussen het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad, maar ook veel verschillen. We hebben onze eigen identiteit en ook als kerkredacties veelal onze eigen aanpak van onderwerpen.
Misschien is het mogelijk op beperkte schaal samen te werken, maar dat geldt ook voor andere christelijke media. Ik denk dat het van belang is elkaar op een bepaalde manier te versterken.”

Wat vind je zelf een van de meest positieve ontwikkelingen in Nederland reliland?
“Ik vind het mooi dat kerken bezig zijn over eigen muurtjes heen te kijken en hun eigen gebruiken en traditie wat te relativeren in het contact met anderen, zonder daarbij hun eigen overtuiging los te laten. Neem alle oecumenische initiatieven van de laatste jaren. Lange tijd was dat voorbehouden aan de ‘linkerflank’ van het christelijk spectrum met woorden als dialoog en dergelijke. Dat leverde weinig op en leidde in bepaalde gevallen zelfs tot het relativeren van de eigen identiteit. Nu doet orthodox-christelijk Nederland ook mee. Dat is moedig, maar voegt ook iets toe. Zonder jezelf te verloochenen, kun je prima met elkaar samenwerken en wat mij betreft heeft dat een positieve uitstraling naar de samenleving.
Nieuwe, gedurfde initiatieven als de Straatbijbel of, overzee, een rap over de Heidelbergse Catechismus vind ik ook leuk. Al is het voor sommigen op het randje, ik geef het graag een kans. Net als in de journalistiek geldt in de kerk dat je het zonder pioniers niet redt, zonder direct allemaal zo te moeten zijn.”

Greco Idema is hoofdredacteur van Reliwerk 
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development