“Een leerstoel moet geen preekstoel zijn” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 25 oktober 2012

“Een leerstoel moet geen preekstoel zijn”

Regelmatig legt Reliwerk een aantal vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd: Peter Nissen, hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Door: Greco Idema

Hoe spiritueel moet een hoogleraar Spiritualiteitsstudies zijn?
“Een leerstoel moet geen preekstoel zijn. Ik heb geen enkele behoefte een spirituele leermeester of goeroe te zijn. Ik probeer te begrijpen wat mensen doen onder de noemer van spiritualiteit. Maar ik ontwerp of propageer niet zelf een bepaalde spiritualiteit. Een religiewetenschapper onderzoekt religie, maar ontwerpt of propageert geen religie. Zo is het ook met de studie van spiritualiteit. Wel is het belangrijk dat ik mij als onderzoeker tijdelijk kan verplaatsen in het perspectief van mensen die een bepaalde spiritualiteit praktiseren. ‘Gestructureerde empathie’ noemt de godsdienstwetenschapper Ninian Smart dat. Die empathie hoort bij de studie van religie en spiritualiteit hand in hand te gaan met methodische distantie.”

Wat is het leukste om te doen als hoogleraar Spiritualiteitsstudies?
“Ik ben een verteller, dus ik geniet van colleges geven en lezingen verzorgen. Wetenschappelijk onderzoek doen is ook genieten. Maar de mooiste uitdaging voor een hoogleraar is eigenlijk toch niet om zelf onderzoek te doen, want dat kun je als jonge beginnende wetenschapper ook, maar om anderen op weg te helpen en te coachen bij hun onderzoek. We zijn in Nijmegen met enkele collega’s, studenten en promovendi bezig met vernieuwend onderzoek naar eigentijdse vormen van spiritualiteit en naar de veranderingen in de religiositeit in de westerse wereld. Dat is echt spannend.”

Hoe bevalt het om zo actief te zijn op Facebook?
“Het is een interessante vorm om dingen uit te wisselen en contacten te onderhouden die je niet face-to-face kunt onderhouden. Maar dat laatste blijft toch belangrijker: gewoon elkaar zien en spreken. Ik ben sinds enige tijd ook op Twitter actief, een beetje maar. Er wordt ook veel overbodige onzin in de sociale media gemeld. Ik hoef echt niet te weten dat collega x in de trein zit en collega y op de fiets. Maar als collega x een interessant idee heeft of collega y een goed boek heeft gelezen, dan wil ik dat wel op Facebook lezen.”

U bent hoogleraar, voorzitter van het DSTS en NOSTER, bent regelmatig op tv en radio, verzorgt vaak lezingen, en dan al die andere dingen nog die u doet… U moet één van de machtigste mannen zijn in reli-Nederland. Hoe voelt dat?
“Ik behoor tot de generatie waarvoor macht een vies woord is. Ik voel het vooral als verantwoordelijkheid. In de bestuurlijke functies die ik heb, moet ik vooral zorgen dat andere mensen hun werk goed kunnen doen en zich kunnen ontplooien, zonder al te veel last van allerlei rompslomp.”

In 2010 bent u vriend geworden van de Remonstrantse Broederschap en hebt u afstand genomen van de Rooms-Katholieke kerk. Ooit spijt gehad van dit besluit?
“Nee, ik heb er tot nu toe nog geen spijt van gehad. Integendeel, ik geniet van de ruimte en de intellectuele uitdaging die de vrijzinnigheid biedt. Tegelijk ben ik tot in mijn genen gevormd door de katholieke traditie en ik heb geen enkele behoefte dat te verloochenen. Die traditie is mij dierbaar, maar ze is bij de leiders van de rooms-katholieke kerk momenteel in slechte handen. Daarom blijf ik die leiders graag herinneren aan wat paus Johannes XXIII met het Tweede Vaticaans Concilie voor ogen stond: de kerk bij de tijd brengen. En ook blijf ik van harte katholieken bemoedigen die zich, soms met de moed der wanhoop, aan de basis blijven inzetten voor vernieuwing en voor een humane kerk.”

Greco Idema is hoofdredacteur van Reliwerk 
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development