“Met Nijkleaster op zoek naar nieuwe manieren van kerk-zijn en geloof” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 30 oktober 2012

“Met Nijkleaster op zoek naar nieuwe manieren van kerk-zijn en geloof”

Regelmatig legt Reliwerk vragen voor aan reliprofs. Vandaag worden geïnterviewd: Sietske Visser en Hinne Wagenaar, initiatiefnemers van Nijkleaster (en echtgenoten).

Door: Marjolein Rikmenspoel

Nijkleaster is als protestants bezinningscentrum een bijzonder initiatief geïnspireerd door de Iona-community op het gelijknamige eiland in Schotland. Is er vraag naar de activiteiten van Nijkleaster in Nederland?
“We weten dat er vraag is naar bezinning, spiritualiteit maar ook rust. Er zijn mensen die niet meer naar de kerk gaan, maar wel met geloofsvragen bezig willen zijn. We gaan er vanuit dat er vraag is naar ‘het beleven van geloof’ en dan niet alleen op zondag, maar juist ook op andere dagen en op nieuwe manieren. We willen met Nijkleaster op zoek gaan naar nieuwe manieren van kerk-zijn en geloof.”

Teruglopend kerkbezoek lijkt (dus) positief uit te werken voor retraite-centra en kloosters.  Wat voegen jullie toe aan het bestaande aanbod?
“De bestaande kloosters zijn van oudsher Katholieke kloosters waar het model van intrede doen bij hoort. Ons Nijkleaster (nieuw klooster) is anders, omdat het vanuit de protestantse kerk wordt opgezet en omdat de gasten tijdelijk bij ons langs komen, bij ons verblijven om te leren, op adem te komen, te recreëren en dan de wereld weer ingaan. Opgebloeid, op adem gekomen, geïnspireerd om zo je eigen plek in de wereld weer in te nemen met hernieuwde energie en ideeën.”

Wat is er zo bijzonder aan de Iona-community? Welke inspiratie deden jullie op en willen jullie doorgeven?
“Wie op Iona is geweest en ervaren heeft hoe indrukwekkend de reis er naar toe is en hoe inspirerend het verblijf, wil er volgens ons altijd terugkeren. Dat hebben we ook ervaren  in Holden Village, een gemeenschap in het noordwesten van de Verenigde Staten. Daar hebben we meegewerkt en meegeleefd met Lutherse geloofsgenoten. Ook het bezoek aan Taizé en het zingen van de liederen is bekend bij velen. Wanneer je de rust, de eenvoud en de jarenlange traditie van Iona mengt met het samenwerken en samenleven en je inzetten voor de natuur uit Holden Village, de mooie muziek uit Taizé erbij doet plus een schepje Friese cultuur kom je uit op Nijkleaster. En voor Nijkleaster hoef je niet heel ver weg, maar ben je midden op het Friese platteland waar je stilte en rust ervaart.”

Is Nijkleaster een innovatief project of juist een traditioneel instituut?
“Je kunt bij Nijkleaster beslist niet spreken van een traditioneel instituut. Het is een nieuw idee en een nieuw concept. Wat er traditioneel aan is, is dat we verbonden zijn met de bestaande plaatselijk kerkelijke gemeente Westerwert, gevormd door de dorpen Jellum, Bears, Weidum en Jorwert. Het is een kleine kerkelijke gemeente midden op het Friese platteland. Het mooie is dat deze gemeente haar naam dankt aan een nonnenklooster dat hier dicht in de buurt heeft gestaan. Nijkleaster staat dus wel in de traditie van de kerk. De afdeling Missionair Werk en Kerkgroei van de Landelijke Protestantse Kerk is mede-initiatiefnemer van het project Nijkleaster en Hinne Wagenaar is dus deels in dienst van de gemeente Westerwert als predikant en deels pionier predikant van Missionair werk.”

Privé en werk loopt voor jullie meer en meer door elkaar. Hoe ervaren jullie elkaar als collega’s en echtgenoten?
“We zijn inderdaad beide initiatiefnemers en onze beide levenslijnen komen in dit project heel mooi samen. Hinne is twee keer naar Iona geweest en ik ben geruime tijd vrijwilliger geweest in Holden Village. We proberen ‘samen in de wereld’ te staan en ons in te zetten voor de wereld. In Kameroen (1998-2002) hebben we geleerd en geleefd met de Kameroense bevolking. Natuurlijk is het wel eens lastig om én echtpaar te zijn én beide nauw te zijn betrokken bij het project Nijkleaster. Op drukke dagen kan het ’s ochtends het eerste zijn waar we over praten en ’s avonds het laatste. Hinne is als pionier predikant verbonden aan Nijkleaster en ik doe de Nijkleaster-activiteiten naast mijn baan als maatschappelijk werker. Soms is het lastig, maar vaker is het leuk. We kunnen elkaar inspireren, halen het beste in elkaar naar boven en komen zo tot mooie ideeën en plannen.”

Marjolein Rikmenspoel is auteur van twee boeken over spirituele intelligentie en schrijft ook interviews voor het blad ‘Vrouw in de Regio’.
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development