Recensie van ‘Mag ik uw aandacht’ – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Boeken no image

Gepubliceerd op 27 oktober 2012

Recensie van ‘Mag ik uw aandacht’

Vader en zoon Van der Meiden, beiden theoloog, de één gespecialiseerd in de communicatiewetenschap (vader), de ander als journalist, hebben een praktische gids geschreven over het spreken in het openbaar. Ze gaan er daarbij van uit, dat het een kunst is om goed te spreken, maar dat je dat ook tot op zekere hoogte kunt leren.

Door: Bert Altena 

Het boekje is in vier hoofdstukken ingedeeld. De eerste twee over vorm en inhoud richten zich vooral op de spreker. De belangrijkste aspecten van de retorica komen daarin aan bod. Dan gaat het over onderwerpen als: de opbouw van een redevoering; het verschil tussen een verhaal en een betoog; vormvragen als stijl, stemgebruik en presentatie. In het derde hoofdstuk gaat het over het publiek en over de juiste benadering van je publiek. Het laatste hoofdstuk over zinvol spreken, gaat in op het spreken in allerlei verschillende religieuze situaties.

Je kunt goed merken dat de schrijvers zelf de nodige ervaring hebben in het spreken in het openbaar. Tegelijk lijkt dat ook een beetje de makke te zijn van deze gids. Allerlei aspecten komen weliswaar keurig aan bod, maar het blijft soms wat teveel aan de oppervlakte steken. Te vaak lezen we bijvoorbeeld dat een spreker m/v zoveel mogelijk bij zichzelf moet blijven. Helemaal waar natuurlijk, maar van een praktische gids verwacht je wat meer concrete handvatten, zeker voor beginnende sprekers.

Het boekje leest vlot weg, maar maakt soms de indruk wat makkelijk in elkaar te zijn gezet. Zeker als je op de ene pagina leest dat van een goede uitgesproken tekst zo’n 30 % onthouden wordt (p. 28) en op de volgende pagina wordt beweerd dat mensen slechts 10 % onthouden van wat gezegd wordt. Beide beweringen zonder bronvermelding, dus we moeten er als lezers maar naar raden waar deze percentages vandaan komen en waar ze op zijn gebaseerd.

Wat op den duur storend werkt zijn de vaak wat oubollige anekdotes die worden gebruikt om de theorie te illustreren (zie bijvoorbeeld: gebedje voor de stoelgang, p. 130).
Het onderscheidende van deze gids is, dat het nadrukkelijk aandacht besteedt aan het spreken in religieuze setting en een onderscheid maakt tussen verschillende rituele situaties. Ongetwijfeld bevat het boek de nodige handige tips en trics voor wie zich het spreken in het openbaar eigen moet maken. Voor meer ervaren sprekers bevat het niet veel nieuws.

Boekgegevens:
Auteurs: Willem & Anne van der Meiden | Titel: Mag ik uw aandacht. Gids voor zinvol spreken | Uitgeverij: Meinema Zoetermeer | Aantal pag.: 176 | Prijs: € 18,50 | Voor meer informatie: klik hier

Bert Altena is predikant in Assen. Voor meer informatie: www.bertaltena.com.  
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development