“Religiewetenschap is een wetenschap van de toekomst” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 1 november 2012

“Religiewetenschap is een wetenschap van de toekomst”

Regelmatig legt Reliwerk een aantal vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd: Lucien van Liere, docent religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht (UU).

Door: Greco Idema 

Als u kijkt naar uw dagelijkse werkzaamheden op de universiteit: waar hebt u nou een hekel aan? 
“Aan niet aan mijn werk toekomen; het verzanden in administratieve rompslomp en vergaderingen. Ik heb per dag meerdere keren dat ik denk: daarover wil ik college geven, dat is zo evident. Of: daarover moet gewoon een artikel, nee, een boek worden geschreven. Maar dagen zijn buitengewoon versnipperd en tijd is kort. Een angstdroom is dat ik straks oud ben en nog steeds denk: daarover moet ik het gaan hebben…”.

U verzorgt als niet-moslim een inleiding islam. Kan dat wel?
“In principe moet een inleiding tot de islam evenals een inleiding tot het christendom op neutrale wijze worden aangeboden en gedoceerd. Iedereen die een grondige studie van de islam heeft gedaan, kan dus een inleidingscursus verzorgen. Methodes, theorieën en wetenschappelijke perspectieven zijn natuurlijk nooit neutraal (dat is een rationele illusie), maar je bewust worden van je eigen academische, religieuze en culturele vooronderstellingen gebeurt pas wanneer je je in echt iets anders verdiept, zoals de islam. Op die manier is het doceren van een inleiding islam ook een cultureel zelfgesprek die niet alleen ik voer, maar ook studenten die geen moslim-achtergrond hebben. Trouwens, moslims volgen ook vaak mijn colleges. De dynamiek die hierdoor ontstaat is geweldig en zegt iets over de functie van de academie als vrijruimte.”

In Nederland krijgen we steeds minder theologen en steeds meer religiewetenschappers. Zo lijkt het in ieder geval. Is dat erg?
“Dat is een beweging waarvan we de consequenties nog niet goed kunnen overzien. Het is ronduit jammer dat er minder, wat zeg ik, een stuk minder theologen straks in het toch wel redelijk religieuze Nederland rondlopen. Al was het maar om de primaire literaire bronnen zoals de Bijbel in de grondtaal te kunnen lezen en te kunnen interpreteren. Dat kun je niet aan dominees overlaten. Die vragen zich af wat een tekst nu te zeggen heeft. Theologen weten de bronteksten te hanteren, weten dat een interpretatie een geschiedenis heeft, en zijn zich bewust van diepgaande hermeneutische en dogmatische kwesties. Althans, dat mag je veronderstellen. Het grote gevaar van veel minder theologen in Nederland is dat de godsdienst, haar bronnen en geschiedenis, wordt overgelaten aan conservatieve christenen, evangelicalen met een fundamentalistische inslag of vrij associërende zwevers die ook iets leuks met Jezus hebben, liefst met de gnostische variant. Religiewetenschappers kunnen dit alles wel signaleren, en doen dat ook met verve, maar het is niet hun taak daar ook echt iets van te vinden en religieuze instituties met die mening te beïnvloeden.”

De theologie gaat binnenkort helemaal verdwijnen in Utrecht. Hoe groot is de kans dat over 5 jaar de religiewetenschap hier ook is verdwenen?
“Die kans is nihil. Religiewetenschap gaat over de plaats van religie in de samenleving, over maatschappelijke processen van zingeving en over conflicten die het spreken over of spreken vanuit religies in de samenleving teweeg brengen. Daarnaast gaat het over het articuleren van gevoelens die zowel constructief als destructief maatschappelijke processen sturen die we als vanzelfsprekend beschouwen, en het gaat over het eeuwenoude conflict tussen religies en de seculiere staat. Dat laatste zie je goed terugkeren in het debat over islam. Religiewetenschap is een wetenschap van de toekomst; haar belang is minstens zo groot als die van sociologie of antropologie. Sterker nog: zij heeft een grote maatschappelijke waarde waar in de toekomst ook beleidsmakers naar zullen gaan luisteren. Maar om die academische en maatschappelijke plaats te verwerven zal ze zich flink moeten roeren en ook moeten laten zien hoe relevant haar vraagstellingen zijn. Maar daar heb ik alle vertrouwen in.”

U schijnt een populaire docent te zijn. Is dat belangrijk in uw werk, populair zijn?
“Goed onderwijs is een wisselwerking tussen student en docent. Als een student denkt dat een docent hem of haar niet ziet of waardeert, wordt het leren geblokkeerd. Als een docent aan de andere kant denkt niet te worden gehoord of uitgedaagd, blokkeert het onderwijs. De voorwaarde voor goede communicatie is het gevoel gezien te worden aan beide kanten van het leerproces. Dat streef ik na, al is dat drommels moeilijk als er honderd studenten tegenover je zitten.”

Greco Idema is hoofdredacteur van Reliwerk
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development