“Aankomende predikanten: mooi volk!” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 28 november 2012

“Aankomende predikanten: mooi volk!”

Regelmatig legt Reliwerk een aantal vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd: Jasja Nottelman, zij is o.a. academiepastor binnen de Protestantse Theologische Universiteit en studentenpastor aan de EUG Oekumenische Studentengemeente in Utrecht.

Door: Kimberley van Eijkel 

Wat vind je het leukste aan studentenpastor zijn?
“Ik zou duizend en een dingen kunnen noemen, want juist de afwisseling, geen dag is hetzelfde, maakt dat het zo leuk is om te doen. Eigenlijk ben ik een koppelaarster pur sang. Ik heb een breed netwerk van mensen en die mensen verbind ik graag op allerlei manieren. Studenten die op zoek zijn naar inspirerende rolmodellen of een goede plek om uit te vinden wat hen bezighoudt. Mensen die in en buiten de kerk met mooie dingen bezig zijn koppelen aan anderen die dat ook graag willen. Dus als mensen elkaar vinden, dan word ik daar blij van!”

Is het voor studenten een grote stap om contact te zoeken met een pastor? En wat doe jij er zelf aan om het contact te vergemakkelijken?
“Als academiepastor binnen de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) lijkt het redelijk gemakkelijk te zijn. Het is duidelijk dat ik de pastor ben, ik probeer zo zichtbaar mogelijk te zijn door bij bijeenkomsten te zijn, disputen te bezoeken en gesprekjes aan te knopen in de wandelgangen. Studentendecanen en docenten verwijzen door: mijn rol is helder. Binnen de PThU zijn de individuele gesprekken met studenten het grootste deel van mijn werk. Aankomende predikanten: mooi volk! Als studentenpastor in Utrecht is het lastiger. Met duizenden studenten die in en rond Utrecht wonen en studeren lijkt het ondoenlijk. Maar ook daar geldt: aanwezig zijn, jezelf en het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht (IPSU) op de kaart zetten met diverse activiteiten en het aanbod van individuele begeleiding. Het blijkt dat we wel te vinden zijn en dat studenten de moed hebben een mailtje te sturen. Met een heldere website en een Facebook pagina word je ook virtueel veel zichtbaarder. Zelf ben ik actief op Facebook en kunnen mensen zien wat mij bezighoudt en door welke bril ik naar de wereld kijk. Door contacten aan te gaan met studentenverenigingen proberen we samen activiteiten te organiseren om zo meer op het spoor te komen waar de behoeften van studenten liggen op het gebied van levensbeschouwing en geloof.”

Als je slechts één beroep zou mogen uitoefenen, welke van je huidige functies als studentenpastor bij de EUG, academiepastor bij de PThU, of predikante voor de gemeente Utrecht, zou je dan kiezen en waarom?
“Dat is lastig. Op dit moment ben ik voor een dag in de week academiepastor en voor 75% van mijn werktijd studentenpastor, met daarbinnen ruimte voor gemeentewerk: trouwen, dopen, af en toe een uitvaart, voorgaan in diverse wijkgemeenten en een paar management taken. De laatste twee functies staan op LinkedIn los van elkaar, maar horen dus bij elkaar. In de praktijk, om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken, combineer ik de twee banen in het dagelijkse leven. Dat houdt het heel boeiend en kan op deze manier veel betekenen voor de beide werkvelden. Als ik echt moest kiezen… dan kies ik pragmatisch: het studentenwerk in Utrecht. Dit is een grotere baan en wat meer out of the box, ‘kerktechnisch’ gesproken.”

Je bent ook voorzitter van de Oecumenische Vrouwensynode: Waarom heb je hiervoor gekozen?
“Al vroeg in mijn studententijd in Groningen, toen ik theologie studeerde, was ik betrokken bij de Vrouwensynode vanuit mijn interesse in feministische theologie en vrouwenstudies. Ik ging naar de grootse manifestaties van Kerk & Wereld in 1992 en 1997. Een van de hoogtepunten was de eerste Europese Vrouwensynode in Gmunden, Oostenrijk in 1996. Later hielp ik mee met het organiseren van de Vrouwensynode van 2003 en 2007. Toen werd me gevraagd of ik bestuurlijke verantwoordelijkheid wilde nemen en dat heb ik gedaan. Het is spannend om samen met andere vrouwen aandacht te blijven vragen voor gender binnen en buiten de kerk. We proberen een platform te zijn voor de bredere vrouw-en-geloofbeweging.”

Wie is jouw grootste voorbeeld binnen de wereld van de genderstudies en waarom? 
“Ik heb het als heel bijzonder ervaren om in de laatste jaren van haar leven prof. dr. Catharina Halkes te bezoeken en met haar te praten. Een vrouw die heel veel heeft betekend voor de ontwikkeling van feministische theologie en altijd gezorgd heeft voor de band met het veld: de vrouw- en- geloofbeweging. Zij was dapper, eigenwijs en heeft vele vrouwen moed gegeven om hun eigenwijze weg te gaan. We hebben haar 95e verjaardag kunnen vieren met veel van die vrouwen. Haar erfenis proberen wij met verve verder te brengen in deze tijd.”

Kimberley van Eijkel is eindredacteur van Reliwerk 




Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development