“Je moet steeds blijven doorvragen” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 23 november 2012

“Je moet steeds blijven doorvragen”

Regelmatig legt Reliwerk een aantal vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd: Cornelis Hulsman, socioloog en hoofdredacteur van Arab-West Report.

Door: Kimberley van Eijkel 

Waarom heeft u ervoor gekozen om naar Egypte te gaan en u daar bezig te houden met moslim-christen verhoudingen?
“Dit is een heel geleidelijke ontwikkeling geweest. Ik ben in 1974 voor het eerst naar Israël gegaan. Tijdens een verblijf in Nes Ammim en kibboets Ramat Hashofet in 1976-1977, ben ik in contact gekomen met Palestijnse christenen en daardoor wilde ik meer te weten komen van het Arabisch christendom. Ik leerde Daniël van der Meulen,  oud-consul van Nederland in Saoedi-Arabië, kennen. Hij kon prachtige verhalen vertellen over de Arabische wereld. Ik ben hierdoor later naar Syrië, Jordanië, Saoedi-Arabië en ook Egypte gereisd en ben vooral door dit laatste land enorm gefascineerd geraakt. Dat had te maken met hele leuke contacten die ik had met Egyptische jongeren en natuurlijk ook door die enorm fascinerende faraonische geschiedenis. Ik heb in 1981-1982 een jaar een onderzoeksproject voor mijn studie niet-Westerse sociologie gedaan in Egypte. Toen ontdekte ik pas echt de Koptisch-orthodoxe Kerk, omdat ik priester Boulos in Damietta leerde kennen. Wat hij over de kerk vertelde vond ik fascinerend. Ik ben toen op zoek gegaan naar wat kerkelijke projecten deden aan armoede bestrijding.  Toen kwam ik pas bij moslim-christen verhoudingen terecht, omdat zowel moslims als christenen met armoede te maken hebben. Als je die armoede wilt bestrijden, en alle onrecht die daaruit voortkomt, zul je als moslims en christenen samen moeten werken.”

Wat maakt het Arab-West Report anders dan alle andere wereldwijde pogingen tot interreligieuze dialoog?
“Ik ben in 1994 met ons gezin naar Egypte gegaan en was geschokt hoe veel media over Egypte rapporteren: veel is oppervlakkig en/of sensationeel. Vaak schrijven journalisten berichten zonder dingen goed uit te zoeken en daarmee volgen ze vaak vooral hun eigen stereotypen.
Arab-West Report bouwt daarom aan een database over alles wat met de verhoudingen tussen moslims en christenen in Egypte te maken heeft. Daarnaast doen we aan onderzoeksjournalistiek en op grond van de bevindingen daarvan bekritiseren we media, of anderen die feitelijk onjuiste uitspraken doen. Je mag best verschillende meningen hebben, maar je mag vooral niet de opvattingen van anderen verwrongen weergeven.
Om een dialoog goed te kunnen voeren moet je allereerst goed geïnformeerd zijn en dan zijn vervormde berichten ronduit schadelijk. We hebben voorbeelden dat zulke verkeerde berichtgevingen juist tot nog meer spanningen hebben geleid. Om goed geïnformeerd te zijn moet je de context van situaties kennen. Daar is de database voor. Je moet ook direct in gesprek gaan met mensen die anders denken dan jij en vooral geen discussies via de media voeren. Dit gebeurde onlangs bijvoorbeeld weer rondom Dries van Agt, die op 8 november in Nijmegen sprak. Het leverde artikelen in de Telegraaf en Elsevier op die beslist niet weergaven wat hij daar heeft gezegd. Ik heb daar dan ook een reactie op geschreven.
Arab-West Report is  ook anders dan anderen, omdat we heel veel studenten ontvangen die zelf via kleine onderzoeken de getrouwheid van mediarapportages kunnen onderzoeken. Ze zien wat gerapporteerd is en wij brengen ze dan in contact met Egyptische specialisten met zoveel mogelijk verschillende achtergronden.”

Kunt u als medewerker van Arab-West Report wel objectief zijn in de interreligieuze dialoog daar in Egypte?
“Je moet zaken feitelijk correct weergeven en mensen met verschillende achtergronden over eenzelfde situatie bevragen. Je moet ook steeds blijven doorvragen. Dat kost tijd, maar daarmee benader je een objectieve weergave het meest. Het vereist wel training en ervaring. Als nieuwkomer ben je vaak te snel geneigd iets voor waar aan te nemen. Na verloop van tijd word je sceptischer en je stelt daardoor meer vragen die op die kennis en ervaring zijn gebaseerd.”

Kunnen studenten stage bij u lopen?
“Natuurlijk kan dat. Dat kan uit eigen interesse zijn, maar ook omdat je een afstudeerscriptie wilt schrijven over een onderwerp waarover wij informatie in onze database hebben. Dat is vrijwel alles wat met de invloed van religie op de hedendaagse Egyptische samenleving heeft te maken. Je maakt dan niet alleen gebruik van onze database, maar we helpen je ook aan contacten om mensen te interviewen. Ik geef veel lezingen: onlangs gaf ik er een in Noorwegen over Matteüs 25: 35-36, “Ik was hongerig en je gaf me te eten.” Wat je voor je naaste doet, doe je voor Jezus.  Een Noorse studente van een bijbelschool wilde daarop vrijwilligers werk in Egypte doen. Ik heb haar bij nonnen in Zuid-Egypte geïntroduceerd, een gebied waar zo goed als nooit buitenlanders komen. Zij moet zich dan wel aanpassen, zich kleden en gedragen zoals de nonnen dat noodzakelijk vinden. Maar je krijgt dan een ervaring die onvoorstelbaar bijzonder is. Omdat wij aan een database werken, willen we dan wel dat zij een verslag schrijft over haar ervaringen. Iedereen die belangstelling heeft kan me schrijven: kshulsman@cidtegypt.com

Social media hebben veel bijgedragen aan de Egyptische revolutie tijdens de Arabische Lente. Op welke wijze heeft u geprobeerd deze vorm van media te betrekken bij het Arab-West Report?
“Medewerkers en studenten die bij ons werken gebruiken Facebook en Twitter. Ik ben zelf echter vooral met onderzoek en networking bezig.”

Geïnteresseerd geraakt in de besproken stages? Verdere informatie kun je hier vinden.

Kimberley van Eijkel is eindredacteur van Reliwerk 

 
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development