“De theologie is en blijft toch mijn echte grote liefde” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 6 december 2012

“De theologie is en blijft toch mijn echte grote liefde”

Regelmatig legt de redactie van Reliwerk enkele vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd: Erik Borgman, hoogleraar systematische theologie aan de Universiteit van Tilburg en biograaf van de Vlaamse theoloog Edward Schillebeeckx. Daarnaast is Borgman uitgeroepen tot ‘Meest Spraakmakende Theoloog 2012’.

Door: Kimberley van Eijkel

U bent bezig met het schrijven van het boek Alle Dingen Nieuw, dat volgend jaar zal verschijnen. Er staat als omschrijving van uw boek ‘theologie opnieuw uitgevonden’ en ‘dicht bij het levensgevoel en de levensvragen van nu’. Waarom is het volgens u juist nu zo belangrijk om theologie opnieuw uit te vinden, te vertalen naar deze tijd?
“Bij veel theologie krijg je de indruk dat geprobeerd wordt oud gedachtegoed aan een hedendaags publiek te verkopen. Hoezeer je dan ook je best doet, de traditie zal altijd verschijnen als iets van het verleden. Naar christelijke overtuiging is God echter vooral onder ons als degene die ons toekomst geeft. Zoals Jezus het zei: het koninkrijk van God is nabij. De theologie die mij voor ogen staat maakt deze nabijheid zichtbaar, openbaart het heden als de ruimte waar Gods toekomst aan het aanbreken is en alle dingen nieuw maakt. Niet theologen moeten God naar het heden brengen, maar wij moeten laten zien dat God bij het heden aanwezig is. Dat is goed nieuws voor mensen die zich vaak verloren voelen, op een dood spoor zonder te weten hoe een andere weg te vinden. Wij zijn gevonden en worden te midden van onze uitzichtloosheid gered: wil de theologie dit geloofwaardig duidelijk maken, moet zij inderdaad opnieuw worden uitgevonden.”

U schrijft veel informatieve teksten, maar ook opiniestukken voor o.a. Trouw en Volzin. Hoe gaat u om met kritiek op uw artikelen?
“Op verzoek spreek ik wel eens aankomende theologen toe over hoe zij zich het beste in de publieke ruimte kunnen manifesteren. Ik zeg dan altijd dat wie geen dikke huid heeft de publieke presentie maar beter niet kan zoeken. Dat je wordt aangevallen is in Nederland een teken dat je serieus wordt genomen. Zelf vind ik het niet steeds gemakkelijk om mij niet te laten raken: misverstanden wil ik graag rechtzetten en verwijten graag weerleggen. Het moeilijkst zijn voor mij reacties die je motieven verdacht maken of je integriteit in twijfel trekken. Persoonlijke aanvallen, kortom. Ideeën zijn kwetsbaar en kunnen altijd belachelijk worden gemaakt en als dat gebeurt, bij mijzelf of bij anderen, raakt mij dat. Het wekt twijfel of het spreken en schrijven uiteindelijk wel zin hebben. Gelukkig dient er zich altijd iets nieuws aan dat naar mijn oordeel gezegd moet worden. Zo kom ik over die twijfel heen.” 

Op welke prestatie binnen uw werk bent u het meest trots?
“Trots is een woord dat ik niet gauw zal gebruiken, maar het meest tevreden ben ik over het feit dat het mij regelmatig lukt als theoloog deel van het publieke gesprek te zijn. Toen ik in de tweede helft van de jaren zeventig en de eerste helft van de jaren tachtig in Nijmegen werd opgeleid, was Edward Schillebeeckx een beroemdheid. Hij heeft in dit opzicht geen opvolgers, maar ik denk wel dat het mij gelukt is op bescheiden schaal in zijn spoor te gaan. Als theoloog wil ik in zijn lijn graag laten zien dat de theologie op alles een verrassend licht werpt. Daartoe moet je ook van deze zaken zelf verstand hebben en enigszins vertrouwd zijn met het denken erover. Daarnaast moet je de theologische traditie zo beheersen dat je de specifieke inbreng van de theologie duidelijk kan maken: in verstaanbare taal. Ik ben er tevreden over dat dit met enige regelmaat ook lijkt te lukken en dat dit ook wordt opgemerkt.”

Stel dat u 18 bent en dat u alles behalve theologie mag studeren. Voor welke studie kiest u dan?
“Ik was op de middelbare school een bèta, maar ik had het gevoel dat als ik een exact vak zou gaan studeren, ik mijn hele leven puzzeltjes zou moeten oplossen. Ik wilde daarom een letterenvak bestuderen en ik denk dat ik ook nu – ik heb een dochter die bijna klaar is met biologie, dus ik heb de cultuur binnen de exacte wetenschappen enigszins van nabij kunnen volgen de laatste tijd – voor de letteren zou kiezen. Filosofie zou het waarschijnlijk worden, en dan met name sociale en politieke filosofie. Wat daar gebeurt vind ik theoretisch interessant en veel inzichten die de laatste jaren in de filosofie zijn ontwikkeld, zouden ook in de huidige maatschappelijke situatie van belang kunnen zijn. Ze werken er alleen niet in door. Vragen rond hoe wij gemeenschap vormen en wat dan, dwars door onze verschillen heen, die gemeenschap bij elkaar houdt, brengen je bovendien in de buurt van de theologie. De theologie is en blijft toch mijn echte grote liefde.”

Wie is volgens u een goede kanshebber op de titel ‘Meest Spraakmakende Theoloog 2013’? 
“Daar heb ik geen idee van en als ik dat wel had, zou ik het niet zeggen. Dat zou mij het gevoel geven dat ik iemand op een beetje oneerlijke manier probeerde te lanceren. Overigens is het volgens mij nog helemaal niet zeker dat er volgend jaar weer een ‘Nacht van de Theologie’ komt, met een onderscheiding voor de ‘Meest Spraakmakende Theoloog’. Als die er wel komt, zou ik ervoor willen pleiten om deze prijs te veranderen: toe te kennen aan de meest belovende publieke theoloog, of iets dergelijks, onder de veertig. Dan kan de prijs echt een steun in de rug betekenen en een stimulans voor jonge mensen om zich in deze richting te bekwamen en te ontwikkelen.”

Kimberley van Eijkel is eindredacteur van Reliwerk.nl
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development