Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 31 december 2012

“Ik ben soms jaloers op collega’s die filmverslaafd zijn”

OLYMPUS DIGITAL CAMERARegelmatig legt de redactie van Reliwerk enkele vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd: Freek Bakker, docent interreligieuze dialoog, godsdienstwetenschap en hindoeïsme en boeddhisme aan de Universiteit Utrecht. Hij doet ook onderzoek naar religie en film.

Door: Kimberley van Eijkel 

Werk je over 5 jaar nog voor de UU, nu bekend is dat er veel gaat veranderen binnen jouw departement/faculteit en er flink bezuinigd gaat worden?
“Gedurende dit jaar is er inderdaad veel veranderd op het Utrechtse Departement Religiewetenschap en Theologie. Een van de veranderingen is dat ons departement samengaat met het Departement Wijsbegeerte en dat enkele collega’s ander werk moeten gaan zoeken, iets dat op dit moment niet meevalt. Ik blijf, maar ik zal mij vooral moeten richten op de theoretische achtergronden van de religiewetenschap en op de relatie tussen religie en media: in het bijzonder de film. Ik vind het een uitdaging om met studenten hiermee aan de gang te gaan, omdat je via dit onderwerp bijna direct met de grote vragen van het leven van de studenten zelf te maken krijgt. Films weerspiegelen de eigen cultuur, zeker de kassuccessen. De meeste daarvan trekken veel kijkers, omdat ze aansluiten bij de belevingswereld van de mensen. Een ander onderwerp blijft het hindoeïsme en het boeddhisme. Er zijn inmiddels meer dan 100.000 hindoes in Nederland en het boeddhisme staat zeer in de belangstelling.”

Je bent deskundig op het gebied van de interreligieuze dialoog. Is het erg dat die dialoog op sterven na dood is?
“Ik heb zelf niet de indruk dat de interreligieuze dialoog op sterven na dood is. In mijn eigen woonplaats heb ik als voorzitter van de lokale Raad van Kerken contact met de moskee en gaan we in die dialoog zelfs een nieuwe stap zetten: een gesprek over Abraham. Er bestaat in Nederland, maar ook in enkele andere westerse landen een netwerk van lokale groepen die op een of andere manier contact met elkaar onderhouden, via maaltijden, gesprekken en andere activiteiten. Ook zijn er nog regelmatig bijeenkomsten op academisch niveau. Ik woon daar zelf af en toe een van bij. Het is misschien wel zo dat de officiële kerkelijke dialoog in zwaar weer is, omdat de grote trekker daarvan, de rooms-katholieke kerk, wat voorzichtiger is geworden. Het tweede is dat steeds duidelijker wordt dat het voor een goede dialoog nodig is ook die mensen aan te spreken die er in hun hart tegen zijn, omdat ze bang zijn dat dialoog betekent dat je eigen standpunt op voorhand inruilt voor dat van de ander. Maar wie dat doet heeft geen dialoog meer. Een dialoog wordt scherper als de partners in openheid voor de ander het eigen religieuze standpunt proberen vast te houden: dan komt er een denkproces op gang dat niet alleen tot een dieper inzicht in de ander leidt, maar ook in jezelf en in de eigen traditie.”

Je bent ook voorzitter van de Contactgroep Hindoes-Christenen van de Raad van Kerken in Nederland. Waarom is een dergelijke groep nodig? Hindoe – christen verhoudingen zijn toch helemaal niet zo slecht in Nederland?
“Het is belangrijk dat er een eigen dialooggroep hindoes-christenen is, omdat een interreligieuze dialoog met meer dan deze twee partners gauw wordt gedomineerd door de dialoog tussen de christenen en de moslims. Dat heeft twee oorzaken: 1. de urgentie van die dialoog wordt meer gevoeld vanwege de gewelddadigheid bij sommige moslim groepen; 2. de grote verwantschap tussen islam en christendom: je kunt allebei praten over de profeten; maar ook in het denken in beide religies bestaat veel overeenkomst. In de dialoog tussen hindoes en christenen zijn de verschillen veel groter en gaat het over andere onderwerpen. Dan komt de vraag naar karma en reïncarnatie op tafel, de positie van Jezus en die van Rama en Krishna, de rol van rituelen, de vraag naar het kastenstelsel, naar meditatie en naar de betekenis van de eenheid met God. Inderdaad zijn de verhoudingen tussen christenen en hindoes in Nederland niet slecht, maar juist de grote verschillen vragen om een diepere bezinning.”

Op een gegeven moment ben je onderzoek gaan doen naar religieuze figuren in films. Ben je filmverslaafd en wat is je favoriete relifilm?
“Ik denk niet dat ik filmverslaafd ben. Ik ben wat dat betreft wel eens jaloers op andere collega’s die dat wel zijn. Ik heb niet een favoriete relifilm. Maar in mijn cursus vind ik dat de studenten bepaalde films gezien moeten hebben, tenminste acht. Mooie films in die acht zijn Mr. and Mrs. Iyer (2002), Pasolini’s Evangelie van Mattheüs (1964) en enkele films van Lars von Trier, bijvoorbeeld Dogville (2003). De eerste van deze drie films is trouwens heel goed voor een gesprek over de interreligieuze dialoog. Nu ben ik bezig met Harry Potter. Wat zit daarin?”

Stel dat je iets over zou mogen doen in al die jaren dat je al aan het werk bent, wat zou dit dan zijn en waarom?
“Ik denk dat ik mij eerder op het hindoeïsme in Suriname – en dan ook Guyana en Trinidad – had gericht. Ik ben de eerste jaren van mijn academische carrière erg bezig geweest met het hindoeïsme van Bali en ben mij pas halverwege de jaren negentig met de Caraïben bezig gaan houden. In het Caraïbische hindoeïsme vinden heel interessante ontwikkelingen plaats, maar daar is in de wereld van de wetenschap weinig aandacht voor. Vermoedelijk zou ik dan ook eerder aandacht hebben gekregen voor de film.”

Kimberley van Eijkel is eindredacteur van Reliwerk.nl
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development