Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 4 januari 2013

“Ik heb er nooit bewust voor gekozen om onderzoeker te worden”

CSC_0108Regelmatig legt de redactie van Reliwerk enkele vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd: Sahar Noor, onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Door: Kimberley van Eijkel 

Waarom wilde je onderzoeker worden?
“Ik heb er eerlijk gezegd nooit bewust voor gekozen om een onderzoeker te worden. Mijn jeugddroom was en is nog steeds om de wereld over te reizen en documentaires te maken over religies, culturen en vrouwen. En om onrechtvaardigheid in de wereld aan de kaak te stellen. Om die reden ben ik na mijn studie journalistiek religiewetenschappen gaan studeren, als het ware voor de verdieping. Toen bleek, volgens mijn scriptiebegeleiders, dat ik ook talent had voor onderzoek doen, ben ik ontzettend gestimuleerd om een aanvraag in te dienen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Voor ik het wist, had ik een Mozaïekbeurs gekregen en was ik aan een vierjarig onderzoekstraject begonnen.”

Waarom wilde je specifiek onderzoek gaan doen naar vrouwenemancipatie binnen de islam in Europa?
“Godsdiensten en de positie van de vrouw: daarin vind ik twee zeer boeiende onderwerpen, en die combinatie is nog interessanter, omdat het alle kanten op kan gaan. Vooral als we naar de interpretatie van de positie van vrouwen binnen islam kijken. Bijvoorbeeld, we hebben in de eerste instantie te maken met de Arabische betekenis van woorden, zinnen en contexten in de Koran en de ahadith waardoor we tot verschillende interpretaties kunnen komen wat betreft de positie van vrouwen. Daarnaast heb je in de laatste drie decennia een nieuwe groep vrouwelijke exegeten, islamitische feministen, die de Koran opnieuw geïnterpreteerd hebben en tot nieuwe inzichten zijn gekomen. Ook hebben we te maken met verschillende rechtsscholen en stromingen die verschillende standpunten innemen met betrekking tot de positie van de vrouw, op basis van de uitgangspunten die gelden binnen die rechtsschool of stroming. Daarnaast hebben we ook te maken met verschillende religieuze politieke groepen die politieke belangen hebben en vanuit politieke ideeën de positie van de vrouw bepalen, maar die vervolgens religieus inkleuren. Tot slot heb je ook te maken met culturele gewoontes die vaak de bril vormen waarmee religie beleefd en gepraktiseerd wordt. Kortom,er is niet een manier van geloven en praktiseren. Enfin, de positie van de vrouw is altijd afhankelijk van verschillende factoren zoals politiek, economie, tekst en interpretatie, stromingen, rechtsscholen en belangengroepen. En juist dit pluralisme heeft me altijd enorm gefascineerd. En waarom Europa, omdat er juist in Europa zoveel gaande is als het aankomt op hoe moslims zich aan het ontwikkelen zijn en hoe de islam zich aan het wortelen is. Hier gebeurt het allemaal!”

Je bent bezig met je promotieonderzoek op het gebied van vrouwenemancipatie en islam. Vind je het niet erg saai om onderzoek te doen?
“Onderzoek doen kan net als ieder ander werk soms saai zijn en soms leuk. Het belangrijkste is dat ik als mens plezier heb in mijn werk maar vooral doorgroei en beter word in mijn vak. En ik heb nog een lange weg te gaan wat dat betreft. Vooral het leerproces maakt het uitdagend voor me en dus ook niet saai.”

Zijn onderwerpen als ‘vrouwen’ en ‘islam’ ondertussen niet genoeg aan de orde geweest in het maatschappelijk debat?
“Onderwerpen als islam en vrouwen zijn zo gepolitiseerd geraakt, het zijn geen neutrale termen meer. Vooral wanneer je ze samen gebruikt in een zin. Jouw vraagstelling is om die reden al een politiek statement. Bovendien gaat jouw vraagstelling uit van een probleemstelling, aangezien vrouwen en islam als een maatschappelijk probleem in onze samenleving worden ervaren. In mijn onderzoek ga ik niet uit van een probleemstelling. Ik kijk oprecht geïnteresseerd naar hoe moslimvrouwen in Europa de islam vormen, doorgeven en als het ware kneden om het passend te maken in hun dagelijkse leven in een seculiere maatschappij. Hoe zij hun leven religieus inkleuren in een, volgens hen, grauwe seculiere samenleving.”

Van welke personen waarmee je tot nu toe hebt samengewerkt heb je het meest geleerd en waarom?
“Er zijn veel mensen van wie ik veel geleerd hebt maar niet per se mee samen heb gewerkt. Op nummer één staat de Amerikaanse Amina Wadud. Haar visie op de islam heeft mij ongelofelijk intellectueel uitgedaagd. Dat geldt ook voor de Egyptische wijlen Nasr Abu Zayd. Mijn promotoren zijn zeer eloquente wetenschappers van wie ik ook erg veel leer. De sterke analytische eigenschappen van Karin van Nieuwkerk gepaard met de veelheid van kennis over de islam van Gerard Wiegers zijn een poel van kennis en skills waaruit ik kan vergaren. Tot slot heb ik altijd veel opgedaan uit de ervaringen van Martijn de Koning. Hij heeft me geleerd hoe ik transparant kan blijven tegenover mijn onderzoeksgroep.”

Wat doe je over tien jaar? Ben je dan nog steeds onderzoeker/wetenschapper of heb je dan een eigen adviesbureau in Afghanistan?
“Over tien jaar hoop ik nog steeds als onderzoeker verbonden te zijn aan de Radboud Universiteit en daarnaast mijn jeugddroom te verwezenlijk door documentaires te maken middels een eigen bedrijf. Met Afghanistan zal ik hoe dan ook betrokken blijven, aangezien mijn vervolgonderzoek zich zal focussen op de positie van moslimvrouwen in Afghanistan.”

Kimberley van Eijkel is eindredacteur van Reliwerk.nl
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development