Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 9 januari 2013

“Ik houd wel van een uitdaging”

 

krk1marthaRegelmatig legt de redactie van Reliwerk enkele vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd:  Martha Frederiks, zij is o.a. hoofd van het departement Religiewetenschap en Theologie en hoogleraar missiologie aan de Universiteit Utrecht.

Door: Kimberley van Eijkel 

Wat is voor u de belangrijkste reden geweest om theologie en islam te gaan studeren? En zou u het weer doen als u nu achttien zou zijn?
“Ik heb eigenlijk altijd al een fascinatie voor het fenomeen religie gehad. Dat was voor mij destijds de reden om theologie te gaan studeren. Godsdienstwetenschap was toen onderdeel van de studie theologie en geen aparte studierichting. Vragen als: waarom zijn er overal op de wereld zoveel mensen religieus? En: hoe geven ze die religiositeit vorm? Wat voor rol speelt religie bij de drive van mensen om veranderingen tot stand te brengen? Hoe geeft religie mensen steun om zich door moeilijke perioden heen te slaan en weer perspectief te zien? Hoe veranderen religieuze tradities door de tijd heen en hoe krijgen ze in verschillende contexten vorm? Dat soort vragen hebben me altijd al geboeid en dat is nog steeds het geval. Ik kan nog steeds helemaal gefascineerd raken door een religieuze beweging, of door de wijze waarop mensen heilige teksten op zo’n manier lezen dat ze in hun eigen omgeving nieuwe zeggingskracht hebben. Om een voorbeeld te geven: Ik heb de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar Afrikanen in 18e eeuws Europa. Een van de verhalen die ik op het spoor kwam, was het verhaal van een Ghanese slaafgemaakte jonge man: Ottobah Cugoano. Cugoano werd als kind ontvoerd en slaaf gemaakt. Hij kwam via allerlei omzwervingen in het midden van de 18e eeuw in Engeland terecht.
Daar kwam hij in aanraking met het christendom, werd methodist en heeft via dat netwerk leren lezen en schrijven en zich vrij weten te kopen. Eenmaal een vrij man heeft hij zich actief ingezet in de abolitionist lobby (afschaffing van slavenhandel en slavernij) en in een breed verspreid pamflet uiteengezet dat slavernij vanuit de Bijbel niet valt te legitimeren, maar dat God juist aan de kant van de kwetsbaren staat. Een soort bevrijdingstheologie avant la lettre dus eigenlijk. Daar kan ik helemaal in opgaan, in dat soort verhalen. En of ik weer hetzelfde zou gaan studeren, als ik nu achttien was? Ik denk het eigenlijk wel, want die nieuwsgierigheid van toen is nooit verdwenen. En ik kan nog steeds enthousiast worden van de bestudering van religie. Temeer omdat ik, nu ik inmiddels wat meer van de wereld heb gezien dan toen ik achttien was, er meer dan ooit van overtuigd ben dat religie een belangrijke drijfveer in het handelen van mensen is.”

U heeft als hoofd departement Religiewetenschap en Theologie veel te maken met studenten uit niet alleen Nederland, maar ook uit Azië en Afrika. Is het niet lastig om steeds te switchen in culturele omgang?
“Dat valt wel mee, tenminste als het culturele codes betreffen die je kent. Dan ken je immers een aantal van de vooronderstellingen van waaruit iemand handelt. En als je die culturele codes niet kent, wordt het een gezamenlijke zoektocht om tot een goede vorm van communicatie te komen, waarbij iedereen zich prettig voelt. Mijn uitgangspunt is altijd: als je werkelijk een ander probeert te begrijpen, wil je ook iets leren over de waarden, de interactiepatronen of de manier van kijken naar de wereld van die ander. En natuurlijk brengt dat uitdagingen met zich mee. Leer iemand die altijd heeft geleerd respect te hebben voor mensen die ouder zijn, of hoger in de hiërarchie staan maar eens hoe hij of zij kritiek mag formuleren op een ander. In sommige culturele contexten is dat immers not done. Maar juist die interactie en het zoeken naar manieren om daar een goede weg in te vinden, houdt je scherp. En ik houd wel van een uitdaging.”

U heeft in Afrika gewoond en u komt nog steeds op veel plekken in de wereld. Waar vindt u het het prettigst om te werken en waarom?
“Lastige vraag. Allerlei plekken hebben zo hun voor- en nadelen. Werken in Nederland betekent dat je van alle gemakken en materiaal voorzien bent. Nooit problemen met uitval van elektriciteit of water, altijd internet verbinding, bibliotheken tot je beschikking hebben en toegang tot massa’s digitale bronnen zoals tijdschriften etc.  Dat betekent dat er goede basisvoorwaarden zijn om te kunnen werken. Anderzijds heeft het ook zo zijn charme als niet alles zo vanzelfsprekend is. Dan moet je soms veel creatiever zijn om tot resultaat te komen. Wat ik misschien wel het meeste mis in Nederland (afgezien van het weer…; ik ben iemand die veel beter werkt en denkt als het warm weer is) is de urgentie waarmee studenten studeren. In de onderwijspraktijk in Gambia, Ghana of India kwam ik vaak een grote urgentie bij studenten tegen die echt bepaalde dingen wilden weten, uitzoeken, oplossen, omdat ze daar in het dagelijks leven tegenaan liepen. Vragen over islam of christendom of hindoeïsme, nadenken over interreligieuze relaties en vragen over hoe samen te werken aan maatschappelijke verandering, kwamen direct op uit het leven van alle dag. Interreligiositeit was niet alleen een academisch thema, maar deel van het leven, met al zijn ups en downs. Vaak is het ook een deel van de onderwijspraktijk met mensen van verschillende religieuze tradities in één cursus, in één academische leefgemeenschap. Om een voorbeeld te noemen: Twee jaar geleden participeerde ik als docent in een zomercursus over interreligieus samenleven bij het Henry Martyn Instititute in Hyderabad, India. De groep studenten was religieus zeer divers: moslims, hindoes, christenen, sikhs. De ervaring om met zo’n groep, in de context van steeds verder polariserende relaties tussen de religieuze gemeenschappen in India, samen te leven en na te denken over hoe je geïnspireerd vanuit de diverse religies een bijdrage zou kunnen leveren aan een betere samenleving, is zeer verrijkend en inspirerend. Een moment om nooit te vergeten was toen we met de groep een mandir bezochten. De pandit was bezig een bloemen- en reukoffer aan te bieden aan een van de goden en kwam eigenlijk handen te kort. Zonder ook maar een moment te aarzelen stapte een van de moslimstudenten naar voren en hielp hem met het ritueel. Zo’n moment en de vanzelfsprekendheid waarmee dat gebeurde, inspireert me nog jarenlang.”

U bent hoofd van het departement Religiewetenschap en Theologie, hoogleraar missiologie en u doet ook nog eens veel onderzoek. Verdient u wel genoeg voor al dat werk? 
“De beste beloning voor je werk, is de wetenschap dat het je inspireert en dat je ook anderen inspireert, nog los van een salaris. Als ik merk dat studenten tijdens colleges aan het denken gezet worden, nieuwe perspectieven leren en enthousiast worden voor de leerstof, dan weet ik dat ik zinvol bezig ben. En dat is toch het allerbelangrijkste. Als ik niet meer het gevoel zou hebben dat ik iets zinvols aan het doen ben, en niet meer het idee zou hebben dat mijn bijdrage, mijn colleges en mijn onderzoek enig verschil zouden maken, zou ik een andere baan gaan zoeken. Immers als je een baan hebt die goed betaalt, maar waarbij het niet uitmaakt wat je doet of waarbij je niet kunt wachten tot de dag om is, is dat toch letterlijk zonde van de tijd. Je leeft maar één keer en ik probeer in mijn leven die dingen te doen en die keuzes te maken waarbij ik terugkijkend kan zeggen dat ik naar mijn beste inzicht heb geprobeerd zinvol bezig te zijn en mijn kwaliteiten (of om eens een vroom woord te gebruiken ‘talenten’) maximaal heb ingezet.”

Welke droom zou u graag in vervulling willen zien gaan op werkgebied?
“Ik zou heel graag een religieus en cultureel veel diversere studenten- en docentengemeenschap willen zien. Dat lijkt me als leermoment voor de Nederlandse samenleving belangrijk en zo houd je elkaar scherp.”

Kimberley van Eijkel is eindredacteur van Reliwerk.nl
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development