Leest Thomas Quartier de Happinez? – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 23 april 2013

Leest Thomas Quartier de Happinez?

thomasRegelmatig legt de redactie van Reliwerk enkele vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd: Thomas Quartier, docent Rituele en Liturgische Studies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Door: Greco Idema

Hoe religieus moet je zijn als docent Rituele en Liturgische Studies?
“Je moet in ieder geval weten wie je bent, en dat er een heel reservoire is waaruit je kan putten – liturgisch en ritueel, als wetenschapper en als mens. Dus je moet een bepaalde muzikaliteit hebben voor religieus handelen. Ik ben zelf benedictijner oblaat, dus voor mij is het antwoord duidelijk. Alhoewel Benedictus zegt dat het een levenslang zoekproces is.”

Leest u de Happinez?
“Nee, maar ik vind het prima als mensen daar iets aan hebben. Mijn eigen insteek van liturgische spiritualiteit is anders dan veel wat daarin verschijnt: het gaat mij erom dat je jezelf in een kader kan plaatsen, dat je spiritueel iets kunt ontvangen dat groter is dan jezelf. Dan gaat het over meer dan happiness.”

Er zijn steeds meer religiewetenschappers en theologen die qua professie ‘iets’ doen met rituelen. Denk bijvoorbeeld aan ritueelbegeleiding, rituelenwerkplaatsen, etc. Gaat deze ontwikkeling zich de komende jaren doorzetten denkt u?
“De herbezinning op rituelen heeft met het groeiende besef te maken dat je vorm en inhoud aan je leven moet geven, en dat je daar actief werk van moet maken. Dat doen rituelen. In de benedictijnse traditie gebeurt dat continu. Als je dat besef tot je door laat dringen, dan is het niet gek dat er steeds meer behoefte aan rituelen ontstaat. Ik ben ervan overtuigd dat de behoefte aan spiritualiteit nauw samenhangt met rituelen. Dat het ik in mijn boek Liturgische Spiritualiteit – Benedictijnse impulsen, dat onlangs verschenen is, uitgelegd.”

A.s. zaterdag start een retraite over Benedictijnse spiritualiteit in Huissen die u verzorgt. Wat gaat er precies gebeuren en kunnen belangstellenden zich nog aanmelden?
“Ja, natuurlijk kunnen mensen zich nog aanmelden. We gaan samen op zoek in het reservoire van de benedictijnse spiritualiteit: wat betekent het ritualiseren van je leven? Wat kun je daaraan hebben? Ik probeer daarbij recht te doen aan de schat van die traditie én aan de huidige leefsituatie. Van daaruit krijgen mensen input, maar ook teksten uit de Regel van de Heilige Benedictus. En ik geef ze wat vingeroefeningen aan de hand vanuit mijn eigen model van liturgische spiritualiteit. Ik vind de uitwisseling met mensen altijd geweldig over deze thema’s. Dus iedereen die als professional, als zoekende of nieuwsgierige wil komen, is van harte welkom! Je komt meer te weten dan het cd’tje met Gregoriaanse muziek op het eerste gehoor doet vermoeden.”

Wat staat er in uw nieuwe boek over benedictijnse spiritualiteit, en hoe verhoudt dat zich tot de ‘benedictijnse markt’?
“Ik probeer een substantiële kijk op het benedictijnse erfgoed te geven. Daar helpen mij de rituelen bij die vorm en betekenis aan het leven geven. Daarbij komen ook expressievormen vanuit de kunst aan de orde, als ook de omgang met de dood. Bij dat alles gaat het om een existentieel zoeken. Als je dat niet deelt, zul je er weinig van herkennen. Als je het wel deelt, hoop ik dat er herkenbare bewegingen in het boek worden gemaakt. Het gaat dus over een echt geleefde benedictijnse spiritualiteit. Maar niet te snel, of te vlot. Dat zou niet benedictijns zijn. En niet vergeten: het gaat om het zoeken! Daar nodig ik iedereen toe uit!”

Greco Idema is hoofdredacteur van Reliwerk
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development