Susan Ketner – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Geen categorie no image

Gepubliceerd op 4 juni 2013

Susan Ketner

susanSusan Ketner (1976) is godsdienstwetenschapper en heeft brede ervaring in onderzoek naar diversiteitsvraagstukken. Haar lezingen worden geïllustreerd door sprekende voorbeelden en citaten uit de interviews die zij hield met een diversiteit aan respondenten.

Susan schreef een proefschrift over (religieuze) identiteit van Marokkaanse jongeren in Nederland: “Marokkaanse wortels, Nederlandse grond”. Hierin combineert zij een ontwikkelingspsychologische invalshoek en een etnografische blik met een godsdienstwetenschappelijke analyse. In het onderzoek komen de jongeren zelf uitvoerig aan het woord. Moslimjongeren met wie het eigenlijk ‘gewoon goed’ gaat. Islam als weloverwogen stap naar integratie. Hierover, en over andere opmerkelijke conclusies en aanbevelingen van haar onderzoek, geeft zij graag lezingen.

Een ander onderwerp waar Susan onderzoek naar heeft gedaan en met plezier over vertelt, is diversiteit in vaderschap. Waarom zijn vaders belangrijk in de opvoeding en hoe wordt daar vanuit verschillende culturen tegenaan gekeken? Een thema dat in het verlengde hiervan ligt is opvoedsteun, bijvoorbeeld volgens de positieve methode Triple P. Hoe waardevrij is dat eigenlijk? Andere onderwerpen voor lezingen of workshops in overleg: Susan heeft een brede expertise in thema’s rond jeugd en diversiteit.

Video
Klik hier voor een video waarin Susan te zien is.

Contact
Wilt u Susan Ketner vragen voor een lezing/presentatie, stuur dan een mail naar sprekers@intermonde.nl.
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development