“Zinzoekers zijn we allemaal” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 7 juni 2013

“Zinzoekers zijn we allemaal”

FullSizeRender2Regelmatig legt de redactie van Reliwerk enkele vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd: Robert Reijns, eindredacteur van Kerk in Den Haag.

Door: Greco Idema

Kun je wat algemene informatie geven over het blad/de website?
Kerk in Den Haag is een maandblad over ontwikkelingen op spiritueel, cultureel en kerkelijk gebied in Den Haag. Het wordt gedrukt in een oplage van 15.000 exemplaren en verschijnt digitaal op Kerkindenhaag.nl. De website wordt voortdurend geactualiseerd. Het eerste nummer van Kerk in Den Haag verscheen in september 1997. Een groep Haagse kerken is uitgever van Kerk in Den Haag. Het zijn de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage, de Evangelisch-lutherse Gemeente Den Haag, de Gereformeerde Kerken van Den Haag-Oost en de Rooms-Katholieke Stadsstichting Vliethaghe. Voor de inhoud van het blad en de website is niet de uitgeversgroep maar een breed samengestelde redactie verantwoordelijk.”

Je bent eindredacteur. Wat vind je het leukste aan je werk voor Kerk in Den Haag? En: wat zou je liever niet doen?
“Het boeiendst is de brainstorm over nieuwe artikelonderwerpen. Daarbij volgen wij (de hoofdredacteur Jan Goossensen, de redactieleden en medewerkers) nauwgezet de ontwikkelingen op cultureel, spiritueel en kerkelijk gebied in de stad. Ik vind het interessant en leerzaam om te ontdekken hoe verschillend Hagenaars bezig zijn met zingeving.
Ik zou het vreselijk vinden als ik aan boze lezers moest uitleggen waarom Kerk in Den Haag gerust een interview met een esoterische gebedsgenezer naast een stuk over de Heidelbergse Catechismus plaatst, bijvoorbeeld. Gelukkig wordt onze veelzijdigheid qua inhoud en genres (interviews, opiniestukken, reportages, columns) juist gewaardeerd. Het weerspiegelt de ontwikkelingen op spiritueel gebied. Zinzoekers vinden het uitdagend om een kijkje te nemen in de belevingswereld van een gereformeerd christen, atheïst of sikh.”

Wanneer is een kerkblad een goed kerkblad?
“Dat ligt aan de doelgroep. Bijna iedere kerk geeft een blad uit met info over het reilen en zeilen van die kerkgemeenschap. Kerk in Den Haag kijkt over kerkmuren heen. Het blad wordt gelezen door Nederlanders met verscheidene levensbeschouwelijke voorkeuren. Daarom zou ik het eerder een publieksblad met christelijke identiteit noemen. Een goed publieksblad weerspiegelt de diversiteit aan culturele trends en levensbeschouwelijke discussies. Kerk in Den Haag heeft een christelijke tint: het beschrijft hoe christelijke gelovigen en buitenkerkelijken aankijken tegen ontwikkelingen (binnen en buiten kerken) die zingevingsvragen oproepen.
Ik vind het belangrijk om lezers de verscheidenheid aan ‘spiegels’ te laten zien die wij onszelf of elkaar soms voorhouden. Lezers mogen overal in kijken, de spiegels vergelijken en nagaan in hoeverre zij zichzelf daar in willen herkennen.”

Wordt jullie blad ook gelezen door mensen van buiten de kerk?
“De lezers van Kerk in Den Haag zijn gevarieerd in leeftijd, opleiding, sociale klasse, levensbeschouwelijke belangstelling en politieke voorkeur. Dat blijkt uit lezersonderzoek. Het blad wordt niet alleen meegenomen uit kerken maar ook uit bibliotheken, cafés en supermarkten, cultuurcentra.
De gedachte dat alleen kerkelijken een blad over – onder andere – kerkelijke ontwikkelingen zouden lezen vind ik, gezien de praktijk, veruit achterhaald. Je hoeft niet kerkelijk te zijn om nieuwsgierig te zijn naar antwoorden op zingevingsvragen. Echt niet alleen gelovigen worstelen met liefdesperikelen of schreeuwen het uit van geluk voor iets dat het verstand te boven gaat. Zinzoekers zijn we allemaal, of we kerkelijk lidmaatschap nou wel of niet zinvol vinden. Buitenkerkelijken vinden in Kerk in Den Haag een mogelijkheid om, geheel vrijblijvend en anoniem, de verschillende (antwoorden op) levensvragen met elkaar te vergelijken. Nieuwsgierige andersgelovigen lezen graag ‘wat de buren’ uithalen en bij wie het gras nou echt het groenst is.
Ik ontmoet atheïsten die graag workshops bijwonen over christelijke meditatie of onder de indruk raken van theologen als Bonhoeffer of Mansukh Patel. Omgekeerd lopen praktiserende christenen een onderonsje met Herman Philipse niet uit de weg. Voor de zin van het bestaan zie ik dezelfde lezers verschillende tempels binnengaan.”

Kerkbladen… bestaan ze over 10 jaar nog denk je?
“Het antwoord hierop hangt af van financiën en gebruikersgemak. Om kosten te besparen stappen steeds meer kerken over op een digitale uitgave van hun blad. Het publieksblad Kerk in Den Haag verschijnt gratis in druk en digitaal. Als ik jongeren en jongvolwassenen vraag of ze het blad even graag of liever met een e-reader, iPhone of ander apparaat zouden lezen, antwoorden de meesten ‘nee’. Zij houden nou eenmaal van tastbaar papier. Een enkeling hangt misschien graag een pagina als poster boven zijn bed. Althans, dat hoopt de blije eindredacteur.”

Greco Idema is hoofdredacteur van Reliwerk.nl.
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development