Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Geen categorie no image

Gepubliceerd op 3 augustus 2013

Toeleiding pastoraal werk(st)ers wordt afgebouwd

Kardinaal Eijk heeft besloten tot de afbouw van de toeleiding van pastoraal werk(st)ers die opteren voor een zending en benoeming in het parochiepastoraat in het Aartsbisdom Utrecht. De theologiestudenten die nu nog de toeleiding volgen, worden uiteraard in de gelegenheid gesteld om het toeleidingstraject af te ronden. Er worden echter geen nieuwe kandidaten meer aangenomen.

Reden voor het besluit zijn diverse “structurele en onomkeerbare ontwikkelingen in het Aartsbisdom Utrecht,” zo schrijft kardinaal Eijk in een brief. “Hierbij moet worden aangetekend dat in de meeste andere Nederlandse bisdommen de toeleiding van pastoraal werk(st)ers in het parochiepastoraat eveneens en om dezelfde redenen wordt of reeds is afgebouwd.” Deze brief is inmiddels gestuurd naar alle pastorale beroepskrachten die werken met een zending en benoeming van de aartsbisschop, de parochiebesturen, de Faculteit Katholieke Theologie, de Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing en het bestuur van de Vereniging van Pastoraal Werkenden in het Aartsbisdom Utrecht.

Lees hier verder.

Bron: Aartsbisdom.nl
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development