“Alleen jijzelf kent de weg” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 28 november 2013

“Alleen jijzelf kent de weg”

geelsRegelmatig legt de redactie van Reliwerk een aantal vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd: Tina Geels, eigenaar van lifecoachting InBetween.

Door: Greco Idema

Kijkend naar je levensbeschouwelijke overtuiging: ben jij een christen?
“Als ik kijk naar mijn levensbeschouwelijke overtuiging, dan zie ik mijzelf op dit moment als vrijzinnig christelijk. Vanuit mijn religieuze biografie ben ik vertrouwd met de traditie van de Rozenkruizers, de weg spreekt mij nog steeds aan. Jaren werd ik begeleid door de bekende sjamaan Joska Soos. Ik werkte samen o.a. met Vrijmetselaars, soefi’s, bahá’ís en Quakers. Onze kids zaten op de Vrije school in Utrecht. Mijn partner is boeddhist en christen. Ik nam het allemaal op en integreerde elke nieuwe religieuze ervaring in mijn volgende levensfase. Ik bleef vrijzinnig predikant.
De jas die mij het beste past is die van Christian Unitarians. Mij vertrouwd vanuit de vele contacten in Transsylvanië, de Hungarian Unitarian Church (HUC), gesticht in 1568!). Mijn thuis in Nederland is de vrijzinnige kant van de Remonstrantse traditie.
Een belangrijke tekst voor mij is Galaten 3: 28: “Wij zijn één in Christus”. De mystiek van Benoît Standaert zoals verwoord in zijn boek De Jezus ruimte als ook het werk van Williges Jäger inspireren mij op dit moment het meest. Ik voel mij thuis binnen de spiritualiteit van de oosterse kerk, waarbij mijn dagelijkse zen-meditatie en yoga-oefeningen onmisbaar zijn.
Het thema van mijn werk als pastor en coach is: Alleen jijzelf kent de weg. Het gaat om jouw zoektocht. Integratie in de persoonlijk biografie is de volgende stap na de Multiple Religious Identity (MRI) in een pluriforme samenleving (denk aan de theologe Manuela Kalsky). Voor ieder is dit een unieke taak en opdracht. Inderdaad is dit een internalisering van de interreligieuze dialoog, zoals zo mooi verwoord in de oratie van dr. Marianne Moyaert Voorbij de Christianisering van religie op 1 november 2013.”

Als mensen je vragen wat voor werk je doet, welk antwoord geef je dan?
“Ik ben vrijgevestigd predikant in de regio waar ik woon, Utrecht e.o., en ben beschikbaar voor gemeenten en gemeenschappen die van mijn kwaliteiten gebruik willen maken. In een breed aanbod van (s)preken, cursussen, workshops en persoonlijke begeleiding. Voorhoede van een nieuwe trend: vrijzinnige huisgemeenten in het vrije veld, in nauwe samenwerking met aanpalende gemeenten en gemeenschappen.”

Wat is jouw hoogtepunt van 2013?
“Nou, twee vieringen waren in 2013 voor mij een hoogtepunt. Allereerst een labyrint-dienst die ik leidde in De Woudkapel, de vrijzinnige geloofsgemeenschap in Bilthoven, in februari. Dat was een viering met meditatieve dans en veel stilte aan het begin van de veertigdagentijd met als thema: “Alles wat je thuis laat is meegenomen”. De aanwezigen hadden de opdracht om een labyrint in te gaan en in stilte te lopen. De vraag daarbij was: wat wil je loslaten?
Daarnaast denk ik aan de viering 900 jaar De Bilt/ Bilthoven op 5 mei, een openluchtdienst in Maartensdijk. Het thema was: ‘Weg van vrijheid’. Aanwezig waren ca. 600 mensen, ze kwamen overal vandaan. Mijn overdenking ging over ‘De onbekende God’, uit de toespraak van Paulus op de Aereopagus uit Handelingen 17.”

Gaan zingeving en ondernemerschap samen?
“Pastoraal ondernemer is en contradictie vanuit het oude paradigma: toen de meeste mensen nog bij een kerk hoorden en dus onder de hoede van de pastor vielen. Steeds meer kerken worden afgebroken terwijl de levensvragen blijven en in omvang alleen maar toenemen.
In het nieuwe paradigma – de kerk voorbij – wil ik vanuit mijn specifieke achtergrond (meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden van mensen) beschikbaar zijn om mee te lopen in jouw levensverhaal als je mij hiervoor uitnodigt. In Amerika is men aan deze nieuwe werkformule al langer gewend. Ook hierin lopen wij achter. Dat zal snel veranderen.”

Wat doe je over 5 jaar? Ben je dan nog coach en pastor?
“Ja, ik blijf werken als vrijgevestigd coach en pastor. Inbedding in de regio is van groot belang voor mij. Dit in nauwe samenwerking met lokale (geloofs)gemeenschappen waar zingeving en delen van levensvragen aan de orde is. Zo mogelijk met een eigen anker in een vrijzinnige gemeenschap. Internationaal sta ik in verbinding met de ICUU, de International Council for Unitarians and Universalists. Naast persoonlijke begeleiding en (s)preekbeurten in de regio blijf ik breed inzetbaar vanuit een diepe trouw aan mijn eigen pelgrimstocht van zoeken, vinden en gevonden worden.”

Greco Idema is hoofdredacteur van Reliwerk.nl
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development