“Een frisse theoloog herhaalt niet slechts wat in de Bijbel is gezegd” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 29 januari 2014

“Een frisse theoloog herhaalt niet slechts wat in de Bijbel is gezegd”

Ralmatineegelmatig legt Reliwerk een aantal vragen voor aan een reli-professional. Vandaag wordt geïnterviewd: Almatine Leene, theologe.

Door: Greco Idema

Je noemt jezelf op je site een “frisse theoloog die breed geïnteresseerd is”. Wat is een frisse theoloog?
“Ik associeer het woord ‘fris’ met opnieuw, of vanuit een andere invalshoek naar zekere onderwerpen kijken. Een frisse theoloog herhaalt niet slechts wat in de Bijbel of geschiedenis is gezegd maar verbindt dit met wat vandaag de dag leeft en kijkt ook vooruit zodat het relevant is in de praktijk van elke dag. Theologie en met name dogmatiek staan vaak bekend als saai, ingewikkeld en niet relevant voor de praktijk. Dat is jammer.”

Je bent gepromoveerd in 2012 en in dat jaar was je ook werkzaam als docent dogmatiek in Zwolle. Moest je voor je werk in Zwolle promoveren of…?
“Nee, ik was al bezig met mijn promotieonderzoek voor ik in Zwolle begon te werken. Ik ben aan de promotie begonnen omdat ik graag meer onderzoek wilde doen naar de positie van mannen en vrouwen in de kerk. Sinds ongeveer een jaar werk ik in Zwolle wel minder omdat ik ook onderzoeker ben aan de universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Beide bevallen me erg goed. Ik hou van lesgeven en de interactie met studenten maar ook van onderzoek doen.”

Vanwaar die belangstelling voor het thema ‘vrouwen/mannen in de kerk’?
“In de praktijk van het kerkelijk leven zijn vrouwen de afgelopen jaren steeds meer taken gaan vervullen en dat roept de vraag op waarom er in zekere kerken geen vrouwen toegelaten worden tot de ambten. De gesprekken daarover zijn vaak emotioneel en eenzijdig en ik kwam erachter dat er veel meer speelt dan 2 of 3 bijbelteksten. Ik wil(de) graag meer te weten komen over waarom God de mens als m/v naar zijn beeld heeft geschapen omdat dit een fundamentele notie is en daar vaak weinig over gezegd wordt.”

Je bent de laatste tijd regelmatig geïnterviewd door kranten en was recent nog te zien op televisie bij Jacobine Geel. Heb je ambities op media-gebied?
“Ik geloof van niet. De media is een mooi middel maar heeft ook het nadeel dat je maar beperkt in gesprek kunt zijn. Het gaat mij daarin ook niet om mijzelf, maar ik ben blij dat zekere onderwerpen, zoals de positie van vrouwen in de kerk, aandacht krijgen in de media.”

Wat doe je over 10 jaar qua werk, denk je?
“Het zou heel mooi zijn als ik ook dan in de kerkelijke praktijk werk en tegelijkertijd in de academie les geef en onderzoek doe. Die combinatie bevalt me erg goed en dat mag wat mij betreft zo blijven.”

Greco Idema is hoofdredacteur van Reliwerk.nl
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development