“Het leukste van mijn baan is mijn werk” – Reliwerk bestnyescorts.com Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 5 juni 2014

“Het leukste van mijn baan is mijn werk”

foto bramRegelmatig legt Reliwerk een aantal vragen voor aan een reli-professional. Vandaag wordt geïnterviewd: Bram Verheijen, coördinator en secretaris van de Benedictijnse St.-Adelbertabdij in Egmond-Binnen.

Door: Greco Idema

Je hebt o.a. Engels en Muziek gestudeerd, maar werkt nu in een abdij. Wat is er fout gegaan?
“Tot nu toe ging er veel goed gelukkig. Tijdens mijn studie Engels aan de (toen nog) Katholieke Universiteit Nijmegen heb ik mijn pad breder getrokken door ook vakken te volgen bij o.a. de faculteiten muziekwetenschappen, mediaevistiek, filosofie, theologie en religiestudies, hetgeen resulteerde in een afstuderen op middeleeuwse muziek en literatuur. Mijn afstudeerjaar heeft overlapt met mijn eerste jaar aan het conservatorium in Tilburg waar ik oude vocale muziek ging studeren omdat mijn passie toch steeds meer ging liggen bij het zingen van deze (voornamelijk religieuze) muziek. Later gaf ik ook les in deze opleiding. Mijn studiegebied, mijn bijbaan in een klooster in Nijmegen en mijn regelmatig te gast zijn in de abdij van Egmond maakten mij vertrouwd met het kloosterleven en dat leidde wellicht tot de vraag van abt Mathijsen of ik niet in Egmond wilde komen werken.”

Wat doe je precies in de abdij en wat vind je het leukst om te doen?
“Mijn hoofdtaken zijn coördinatie van het gastenhuis en ondersteuning van de abt waar dat mogelijk en gewenst is. In de praktijk ben ik veelal bezig met algemene zaken van de abdij en haar bewoners in relatie met derden zoals gasten, medewerkers, vrijwilligers, bedrijven, instellingen en pers. Er komen veel vragen en verzoeken binnen die ‘gekanaliseerd’ moeten worden. Hierbij is het nodig een juiste balans te vinden tussen gastvrijheid en privacybehoud van de communiteit. Dat zie ik als mijn werk. Mijn kantoor is ook een soort inloop voor monniken die ergens hulp bij nodig hebben. Het leukste van mijn baan is mijn werk, alles dus. Het is afwisselend en veel van mijn affiniteiten komen aan bod. Naast dit werk kom ik gelukkig ook nog toe aan mijn muziek door het geven van lessen en concerten en ik ben dankbaar dat de abdij dat ondersteunt.”

Hoe uniek is jouw baan in Nederland?
“Ik heb me er nooit zo in verdiept, dus dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben nog niemand tegen gekomen die precies hetzelfde werk doet als ik. Meestal zijn mijn collega’s kloosterlingen. Wel ken ik enkele kloosters die het beheer van hun gastenhuis hebben uitbesteed.”

Is er toekomst voor het kloosterleven in Nederland?
“Ik denk dat er altijd hoop en toekomst is, hoe pril en kwetsbaar ook. Ik geloof dat het monnikendom in Nederland wel verbonden moet blijven met de tijd van nu en niet puur een afzondering kan zijn. Een abdij heeft een duidelijk zuiverende functie en verantwoordelijkheid binnen de maatschappij en daarop kan ze voortbestaan. Als deze functie helder en reëel wordt ‘uitgestraald’ dan zal een abdij ook mensen aantrekken die deze verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen. Dat hoop en geloof ik.”

Wat doe je over 10 jaar, denk je?
“Ik ben nooit zo’n toekomstplanner geweest. In het zingen van muziek als gebed, bijvoorbeeld gregoriaans, hou ik van het idee dat ik ‘word gezongen’, zoals een blokfluit wordt aangeblazen. Mijn taak is om open proberen te staan voor deze Inspiratie door mijn lichaam en geest vrij en ontvankelijk te maken. Deze inspiratie samen met mijn intuïtie hebben mij geleid tot waar ik nu ben. Ze hebben de rode draad van mijn leven gevormd en ik bid dat dat zo door mag gaan. Tot nu toe ging er zoals gezegd veel goed en daar geniet ik dagelijks van. Moge het over 10 jaar nog steeds zo zijn, en voor velen met mij.”

Greco Idema is hoofdredacteur van Reliwerk
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development