“Theologie kan niet slechts geleerde studeerkamertheologie zijn” – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 2 september 2014

“Theologie kan niet slechts geleerde studeerkamertheologie zijn”

munstertjeRegelmatig legt Reliwerk een aantal vragen voor aan een reli-professional. Vandaag wordt geïnterviewd: Hendro Munsterman, theoloog en universitair docent systematische theologie aan de Université Catholique de Lyon.

Door: Greco Idema

U woont en werkt in Frankrijk. Waarom eigenlijk? 
“Gedurende een twee-jarig verblijf in Taizé liep ik een leuke Française tegen het lijf. Na drie jaar als pastoraal werker in Duitstalig Zwitserland, geografisch dicht bij haar familie, te hebben gewerkt, werd me een functie aan een theologisch instituut in Grenoble aangeboden. Sinds 3 jaar werk ik nu in Lyon.”

Wat vindt u het leukste aan uw werk aan de universiteit?
“Het leukste zijn de studenten (leken, diakens en toekomstige priesters). Zij komen zowel uit Frankrijk als uit het buitenland (voornamelijk uit Afrika en Azië). We proberen hen zo op te leiden dat ze stevig in hun katholieke schoenen staan en open voor de hedendaagse culturele diversiteit, zowel binnen als buiten de Kerk. Zo worden ze pastorale krachten die de Kerk van vandaag en morgen vormgeven. Theologie kan niet slechts geleerde studeerkamertheologie zijn: het gaat ten diepste om de vraag hoe het christelijk geloof vandaag nog steeds (of opnieuw) relevant kan zijn. En dat heeft alles met pastoraat te maken.”

Hoe bevalt het leven als theoloog in Frankrijk? 
“Katholiek theoloog in Frankrijk zijn is niet gemakkelijk. Allereerst zijn de theologische faculteiten niet door de staat erkend en zijn het dus privé-instellingen die financieel zelf ‘de broek op moeten houden’. Dat maakt het niet gemakkelijk – niet voor de instellingen en niet voor de werknemers, ook financieel. Verder heeft de Franse scheiding van Kerk en Staat (‘laïcité’) veel religieuze uitingen uit het openbare leven verdrongen. Zowel gelovige als ongelovige mensen staan vaak met open mond te kijken als ik zeg dat ik theoloog ben: een soort fossiel. En dat ik zowel theoloog als leek ben is voor velen al helemaal onbegrijpelijk. Gelukkig is dat langzaam aan het veranderen, tenminste binnen de Kerk.”

In Nederland is een behoorlijk overschot aan theologen. Zou u de theologen die geen werk kunnen vinden in Nederland adviseren naar het buitenland te gaan? 
“Nederlanders hebben veel te bieden in het buitenland: hun talenkennis, hun capaciteit om denkers uit verschillende culturele realiteiten in hun eigen denken op te nemen, enzovoort. Maar de Nederlandse Kerk is ook een bijzondere Kerk. Je loopt in het buitenland gemakkelijk tegen zaken aan die we in Nederland (al/nog steeds) heel gewoon vinden. Dat vraagt veel openheid en bescheidenheid. In Frankrijk is het moeilijk om een baan in het pastoraat te vinden, tenzij je een salaris van 1000 euro voor een voltijdbaan wilt accepteren. Theologische faculteiten en opleidingscentra hebben nog af en toe banen aan te bieden, maar het aantal studenten loopt terug en we kunnen waarschijnlijk niet meer lang alles openhouden.”

Wie vindt u nou de beste theoloog van Nederland?
“Lastige vraag! Ik denk dat ik op Bram van de Beek zou stemmen. Een theoloog die het zich niet gemakkelijk maakt door lekker met de stroom mee te zwemmen. Een oprechte protestant, zoekend naar de relevantie van Kerk en theologie voor vandaag. Zoekend ook naar een nog grotere katholiciteit, op het gevaar af zijn mede-protestanten teleur te stellen wanneer hij pleit voor een grotere toenadering tot de katholieke traditie, inclusief bisschoppen en paus. Je zou hopen dat er aan katholieke kant ook meer van zulke theologen rondliepen.”

Greco Idema is hoofdredacteur van Reliwerk
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development