UitvaartWijzer – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Boeken no image

Gepubliceerd op 1 augustus 2015

UitvaartWijzer

uitvaartwijzerBij het afscheid nemen en herdenken van onze doden, hebben we sterk behoefte aan rituelen en teksten die onze gevoelens verwoorden. Dit boek biedt overwegingen, teksten en rituelen om het afscheid van een overledene inhoudsvol vorm te geven.

Mensen zijn niet veranderd. Dood is dood, verdriet is verdriet en woede is nog steeds woede. Maar in taal en spiritualiteit is wel veel veranderd en dan gaat het erom woorden, beelden en rituelen te vinden die ons nu aanspreken. Zo willen mensen van nu dat een uitvaartbijeenkomst persoonlijk en echt is. Gevoelens mogen benoemd worden.

Het boek begint met een beschrijving van de huidige uitvaartcultuur. Wat is gebruikelijk en wordt veel gevraagd? Een aantal bijzondere voorbeelden uit de praktijk illustreren deze beschrijving. Het grootste deel van het boek bevat teksten en voorbeelden, aanwijzingen en praktische suggesties voor het vormgeven van een uitvaart. Teksten en verhalen die oud en modern zijn, christelijk en hedendaags spiritueel, bevlogen en nuchter. Ook is er een overzicht opgenomen van wat nodig is om een uitvaart voor te bereiden.

Boekgegevens
Auteur: Aart Mak | Titel: UitvaartWijzer – Gedachten, handreikingen en teksten bij dood en uitvaart | Uitgeverij: Boekencentrum | Aantal pagina’s: 160 | Verschijnt: 2e helft oktober 2015 | ISBN: 9789023970149

Klik hier om het boek alvast te bestellen.

Bron: Boekencentrum
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development