Dr. Anja Visser-Nieraeth is met ingang van september 2016 aangesteld..." /> Anja Visser nieuwe universitair docent Geestelijke Verzorging – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 24 september 2016

Anja Visser nieuwe universitair docent Geestelijke Verzorging

Dr. Anja Visser-Nieraeth is met ingang van september 2016 aangesteld als universitair docent Geestelijke Verzorging aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds november 2015 was zij al tijdelijk aan de faculteit en de vakgroep Vergelijkende Religiewetenschap verbonden als docent Godsdienstpsychologie. In haar nieuwe functie zal zij onderwijs geven in de minor, pre-master en master Geestelijke Verzorging en onderzoek doen in dit vakgebied.

Rol van spiritualiteit bij de omgang met kanker
In 2007 studeerde Anja Visser af aan de research master Behavioral Sciences, specialisatie Gezondheidspsychologie, aan Tilburg University. Van 2008 tot 2013 werkte zij als onderzoeker bij het Helen Dowling Instituut (HDI), waar zij haar promotieonderzoek deed naar de rol van spiritualiteit in het omgaan met kanker. Op dit onderzoek promoveerde zij in 2015 aan Tilburg University. Bij het HDI deed zij ook een éénjarig onderzoek naar de aandacht van oncologisch casemanagers voor zingevingsvragen bij kankerpatiënten in het Maasstad ziekenhuis te Rotterdam, in opdracht van de Stichting Geestelijke Verzorging Rijnmond. Zij is als adviseur betrokken bij het SPIR VONC onderzoek van het HDI, naar spirituele zorg door verpleegkundigen in de curatieve oncologische zorg, is docent psychology aan University College Roosevelt en als eindredacteur verbonden aan het Nederlands Tijdschrift voor Behavioral Medicine.

Extramurale zorg steeds belangrijker
Op welke thema’s zal Anja Visser zich aan de RUG concentreren? ‘Mijn onderzoek gaat zich richten op twee componenten: extramurale geestelijke verzorging en ‘nieuwe zingeving’. Geestelijk verzorgers raken steeds minder ingebed in zorginstellingen, terwijl er in de zorg steeds meer vraag is naar holistische zorg waarin aandacht is voor de fysieke, sociale, emotionele, psychologische én spirituele kant van de mens. Bovendien verblijven mensen veel minder lang in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGZ-instellingen. Geestelijke verzorging buiten de muren van instellingen wordt dus steeds belangrijker. Het onderzoek dat ik samen met de vakgroep doe, richt zich op de inbedding en vormgeving van spirituele zorg door andere zorgverleners en de rol die geestelijk verzorgers kunnen spelen in deskundigheidsbevordering en (aanvullende) specialistische zorg op het gebied van zingeving, levensvragen en levensbeschouwing.’

Inzicht in zingevingsprocessen
Het andere onderzoeksthema betreft zingevingsprocessen. Anja Visser licht toe: ‘Er is veel verandering in het levensbeschouwelijk landschap, en de manier waarop mensen spreken over zingeving en levensbeschouwing verandert. Dat maakt dat het voor zorgverleners in het algemeen, en voor geestelijk verzorgers in het bijzonder, moeilijker wordt om inzicht te krijgen in de zingevingsprocessen van mensen en hen daarin te ondersteunen. Het is dus belangrijk dat we leren wat voor woorden, beelden en handelingen mensen nu gebruiken om vorm te geven aan hun zingeving en levensbeschouwing, zodat we de zorg daarvoor kunnen waarborgen in de toekomst,’ aldus de universitair docent.

Bron: RUG
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development