Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 6 september 2016

Pieter Vos start onderzoek naar morele voorbeelden en het ontwikkelen van deugden

Vanaf 1 september 2016 gaat dr Pieter Vos, universitair docent ethiek aan de PThU Amsterdam, onderzoek doen naar de betekenis van morele voorbeelden voor het ontwikkelen van deugden. Hij heeft voor dit onderzoek financiering ontvangen van de Templeton Religion Trust in het kader van het Moral Beacon Project aan Wake Forest University, North Carolina, USA. In dit project werken psychologen, filosofen en theologen van verschillende universiteiten samen aan onderzoek naar de betekenis van uitzonderlijke morele karakters voor de morele vorming. Meer informatie over het Moral Beacon Project is te vinden ophttp://www.moralbeacons.org.

Protestants perspectief
Het onderzoek van Vos concentreert zich op de betekenis van moreel voorbeeldige karakters in het gewone leven, benaderd vanuit protestants theologisch perspectief. Uitgangspunt is dat morele voorbeeldfiguren, hoe uitzonderlijk ze ook zijn, vooral betekenisvol zijn als gewone mensen hun voorbeeld ‘toepassen’ in de complexiteit van het alledaagse bestaan. Juist in het protestantisme is daarvoor in het bijzonder aandacht. In het onderzoek werkt Vos de betekenis van morele voorbeeldigheid in het gewone leven uit aan de hand van vier centrale begrippen: participatie in Christus, navolging van Christus, heiliging van het leven en transformatie van het leven. Zie voor een samenvatting van het project van Pieter Vos en de andere deelprojecten: https://wfu-beacon.mystagingwebsite.com/funding-competition/theology/#abstract-335.

Rob Compaijen postdoc onderzoeker
In het kader van dit onderzoek is dr Rob Compaijen per 1 oktober aan de PThU als postdoc onderzoeker aangesteld. Zijn onderzoek zal zich richten op deelaspecten van het project in nauwe aansluiting bij het onderzoek van dr Vos. Rob Compaijen studeerde filosofie en religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is in mei 2016 aan de Universiteit Antwerpen gepromoveerd op een studie over de vraag of er redenen zijn om ethisch te leven, getiteld Practical Reasons and Existential Change: Kierkegaard, Williams, and the Internal Point of View.

Bron: PThU
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development