Naar aanleiding van de verkenning Theologie en Religiestudies 'Klaar om te Wenden' ..." /> Lancering Netherlands Academy of Religion (NAR) – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 12 oktober 2016

Lancering Netherlands Academy of Religion (NAR)

Naar aanleiding van de verkenning Theologie en Religiestudies ‘Klaar om te Wenden’ van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen heeft een afvaardiging van de academische opleidingen theologie en religiestudies besloten tot het oprichten van een landelijk verbindings- en profileringsplatform voor de bestudering van religie en levensbeschouwing onder de naam Netherlands Academy of Religion (NAR).

Deze Netherlands Academy of Religion heeft als doel het ondersteunen, uitwerken en coördineren van inhoudelijke samenwerkingsverbanden van faculteiten/departementen, onderzoekscholen, vakverenigingen en individuele wetenschappers/studenten. Ook worden valorisatie-activiteiten gestimuleerd die academische kennis van religie verbinden met maatschappelijke, bestuurlijke en politieke stakeholders en de journalistiek.

De NAR gaat van start met een lancering tijdens de NISIS en NOSTER Autumn School. De lancering vindt plaats op 25 oktober van 17:15 tot 19:00 aan de Vrije Universiteit Amsterdam in de Agorazaal 1 (zie programma Autumn School hier). Middels pitches uit verschillende maatschappelijke velden wordt input voor de NAR geleverd. Vanuit het perspectief van onder meer de journalistiek, onderwijs, cultuur en zorg wordt de urgentie van verbeterde aansluiting bij maatschappelijke vraagstukken uiteengezet.

Op 27 oktober om 09:30 wordt bovendien tijdens de conferentie van het Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap een workshop georganiseerd met academische stakeholders waarin gereflecteerd wordt op hoe de NAR deze vragen kan vormgeven en uitwerken (zie programma NGG conferentie hier). Daarnaast wordt tijdens deze workshop een vervolgtraject uiteengezet richting een grote landelijke conferentie begin 2018.

De initiatiefnemers nodigen alle betrokkenen bij de studie van religie en levensbeschouwing in Nederland uit om deel te nemen aan deze openingsbijeenkomsten en het vervolgtraject.

Voor contact: ernst.van.den.hemel@knaw.nl.

Bron: PThU
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development