Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 23 oktober 2016

Religiewetenschappers en theologen: noodzaak voor landelijk platform

Wat zijn de uitdagingen voor een multireligieus Nederland in een multireligieuze wereld? Waarom zien we nieuwe verschijningsvormen van spiritualiteit? Wat betekent religieus erfgoed voor ons? Wie bepaalt de waarde van een mensenleven? Hoe gaan we om met radicalisering? Hoe kunnen docenten en onderzoekers een rol spelen bij het beantwoorden van deze vragen? Dit is slechts een greep uit de uitdagingen waar hedendaags Nederland voor staat. Kennis over religie en levensbeschouwing is noodzakelijk om de wereld van vandaag te kunnen begrijpen.

Daarom wordt op 25 en 27 oktober de Netherlands Academy of Religion (NAR) gelanceerd. De NAR wil kennis over religie toegankelijk maken voor de samenleving door verschillende onderzoekers en maatschappelijke partners bij elkaar te brengen. Want hoewel er rijke kennis over religie aanwezig is, vindt deze niet altijd haar weg naar buiten, naar mensen en instellingen die worstelen met vragen rond religie. En, vice versa, het is een blijvende uitdaging voor de academie om te reageren en reflecteren op snel veranderende maatschappelijke realiteiten. Daarom wordt een eerste inventarisatie gemaakt met maatschappelijke partners. Welke kennis hebben journalisten nodig om gedegen verslag te doen van de actualiteit? Wat zijn de uitdagingen voor het voortgezet onderwijs om scholieren voor te bereiden op toekomstige uitdagingen? Welke handvatten hebben artsen, verzorgenden en psychologen nodig om mensen met verschillende religieuze en culturele achtergronden te helpen? Hoe duiden we het religieuze verleden in het licht van hedendaagse veranderingen? Op basis van deze inventarisatie zullen de concrete projecten van de NAR vorm gaan krijgen. Zo kunnen we Nederland toekomstbestendiger maken voor de uitdagingen die religie in de 21ste eeuw zal opleveren.

Lees hier verder.

Bron: Nieuwwij.nl
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development