bestnyescorts.com Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 8 november 2016

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap RUG start nieuwe opleidingen

Vanaf volgend jaar september biedt de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG nieuwe opleidingen aan, zowel in de bachelor als in de masterfase. Met deze opleidingen zal de faculteit goed opgeleide experts op het gebied van religie afleveren toegespitst op actuele vragen en problemen rondom globalisering, migratie, erfgoedbeheer en de multiculturele samenleving. Op 11 en 25 november vinden Open Dagen plaats waar meer informatie gegeven wordt over deze nieuwe programma’s.

Bachelor Religiewetenschappen
Vanaf 1 september 2017 zal de bacheloropleiding Religiewetenschappen zowel in het Nederlands als in het Engels worden aangeboden. De RUG is dan de enige universiteit in Nederland waar deze opleiding in het Engels te volgen is. Nederlandse studenten kunnen kiezen in welke taal ze de opleiding willen doen. Door de opleiding ook in het Engels aan te gaan bieden, staat de opleiding open voor studenten uit het buitenland. Dr. Sipco Vellenga, directeur onderwijs aan de faculteit: ‘Wij investeren in de internationale oriëntatie van studenten. Zij worden uitgedaagd hun verschillende culturele achtergronden te vergelijken. In colleges spelen docenten daarop in’.

Religie en Cultureel Erfgoed
De faculteit zal ook twee nieuwe nieuwe masterprogramma’s gaan aanbieden: Religion and Cultural Heritage en Religion and Pluralism, Ancient & Modern. Bij Religion and Cultural Heritage zal de nieuw aangetrokken Amerikaanse wetenschapper op het gebied van de culturele geschiedenis van het christendom dr. Todd Weir een belangrijk onderdeel van het onderwijs op zich nemen. Er bestaan in Nederland meerdere opleidingen op het gebied van cultureel erfgoed, maar in geen enkele van deze opleidingen speelt religie een prominente rol. Een duidelijke omissie, aldus professor Weir: ‘Religie ligt aan de basis van elke cultuur en de bestudering van religie helpt ons belangrijke vragen te stellen over hoe wij omgaan met ons erfgoed. Onze gezamenlijke expertise maakt dat wij christelijk erfgoed in een brede context kunnen plaatsten, inclusief die van andere religieuze tradities en zelfs van secularisme.’

Religieuze diversiteit
Voor de masteropleiding Religion and Pluralism, Ancient & Modern, is de vooraanstaande Britse hoogleraar Oude Mediterrane Religies en Culturen Steve Mason aangetrokken. De studie richt zich op de relaties tussen joden, christenen en moslims in de oudheid en hoe deze relaties onze moderne maatschappij hebben gevormd. ‘Religieus pluralisme is nog nooit zo actueel geweest. Religieuze interacties nemen in westerse maatschappijen een belangrijke plaats in,’ aldus Mason. ‘Het unieke van deze opleiding is dat we actuele thema’s als tolerantie en acceptatie van religieuze minderheden, of juist het gebrek daaraan, koppelen aan een uitgebreide studie van de antieke oorsprong van de drie monotheïstische religies met veel aandacht voor de politieke benadering van religieuze minderheden toen en nu.’

Religie, Conflict en Globalisering
De masteropleiding Religion, Conflict and Globalization is al jaren een succesvolle opleiding aan de faculteit. Deze opleiding komt per 1 september 2017 met een nieuw programma waarbij studenten zich kunnen specialiseren in drie verschillende thema’s: ‘Migratie’, ‘Gender’ en ‘Religie, Conflict en Vredesopbouw’. De opleiding is uniek in haar multidisciplinaire opzet, vanuit een antropologische, sociologische en politicologische benadering leren studenten de centrale plaats van religie in de dynamiek van globalisering en conflictsituaties te analyseren.

Lerarenopleiding
Ook nieuw is de tweejarige opleiding tot leraar eerste graad aan het voortgezet onderwijs in Godsdienst en Levensbeschouwing. Deze nieuwe educatieve master zal hoogstwaarschijnlijk ook per 1 september 2017 van start gaan. De lerarenopleiding voorziet in de behoefte aan een universitaire lerarenopleiding op dit vakgebied in Noord-Nederland.

Voorlichting
Op 11 november organiseert de RUG een Open Dag voor al haar bacheloropleidingen. Dan zal ook een presentatie worden gegeven over de nieuwe Engelse opleiding Religiewetenschappen en de opleiding Theologie.
Op 25 november organiseert de faculteit een voorlichtingsdag over al haar masterprogramma’s. Naast de al genoemde masteropleidingen, kunnen studenten zich ook opgeven voor voorlichtingsrondes over Geestelijke Verzorging en de Research Master Theology & Religious Studies.

Bron: RUG
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development